?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 日照快递Y件开发的发展前景-日照临沂APP软g开发公?/title> <meta name="keywords" content="" /> <meta name="description" content="鏃ョ収杞欢寮€鍙戣涓猴紝蹇€掕蒋浠跺紑鍙戝彲浠ュ疄鐜板瘎蹇€掍篃鑳藉儚鎵撹溅涓€鏍凤紝鍦ˋpp涓婄偣鐐归渶姹傦紝灏辫繎鐨勫揩閫掑憳灏卞彲浠ユ帴鍗曚笂闂ㄣ€? /> <link href="/css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <h1><a href="http://mirz-jiles.net/">¾</a></h1> <div id="header"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="header"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="head01"><a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1069706080&site=qq&menu=yes"><img src="http://wpa.qq.com/pa? p=1:1069706080:4" border="0" alt="在线客服" />1069706080</a> |<a href="/html/sitemap.xml">XML</a> | <a href="/html/help.html">HTML</a> | <a href="/sitemap.txt">TXT</a></div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="head02"> <strong class="fl"> <a href="/">日照软g开?/a> <a href="/">临沂软g开?/a> </strong> <span class="fr"> <a href="/" class="home">首页</a> <li><a href="/Item/list.asp?id=1685">关于我们</a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1687">开发优?/a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1702">产品展示</a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1688">合作企业</a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1689">新闻动?/a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1690">联系我们</a></li> </span> </div> </div> </div> <div id="banner"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="bannernav"> <a href="/xwdt/xyzx/354.html">我要咨询软g开发业?/a> <a href="/xwdt/xyzx/355.html">我要咨询软g开发h?/a> <a href="/xwdt/xyzx/356.html">我要订制软g</a> <a href="/xwdt/xyzx/357.html">如何选择软g开发公?/a> </div> </div> <div id="position"><div>现在的位|:<a href="/">首页</a> > <a href="/xwdt/xyzx/">行业资讯</a> > <span>文章详情</span></div></div> <div id="mainbox"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="youshi01"> <h1 class="article_title">日照快递Y件开发的发展前景</h1> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="article_author">文章来源Q?a href="/">临沂软g开?/a> d旉Q?016-12-16 16:04:25 览人数Q?Script Language="Javascript" Src="/item/GetHits.asp?Action=Count&GetFlag=0&m=1&ID=4279"></Script></div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="article_main"> <div id="MyContent"><span style="font-size:14px"><a href="/"><strong>日照软g开?/strong></a>认ؓ快递Y件开发可以实现寄快递也能像打R一P在App上点炚w求,p的快递员可以接单上门?br /> <br /> 如此一来,寄快递的方便了。但也有Z担忧Q?ldquo;一键叫?rdquo;快递员和Uber有着很大的区?mdash;—后者集聚的是闲散的车辆资源Q且定h机制是Y件所在公司根据市情自行制定的Q而前者集聚的是快递员资源Q这些h本受快递公司的制约Q如此一来,是否会面临更多枷锁?<br /> <br /> 打开软gQ系l自动定位,输入收g人所在城市、重量,p看到寄g的估P按下“一键下?rdquo;Q周边的快递员可以抢单,不一会儿Q快递员׃门了....<br /> <br /> <a href="/"><strong>日照</strong></a></span><a href="/"><strong><span style="font-size:14px">软g</span></strong></a><span style="font-size:14px"><a href="/"><strong>开?/strong></a>的快递Y件有很多好处Q对那些业务量少、有充裕旉的快递员来说Q可以提高收仉Q但是对那些本n业务量就挺大的快递员而言Q反倒让收gq程变得更复杂了。毕竟,在所有收取的快g中,散g的比重仅能到?0%-20%Q大多ؓ固定客户?br /> <br /> 若要q类产品走得长远Q首先,q个产品本np撮合交易Q且新增交易数量比较大。另外,对于业务本nQ最好其交易频率较高Q且能随机出现在不定点上。满些要求,成功的概率会更大一些?br /> <br /> 随着时代的发展,</span><span style="font-size:14px"><strong><u><a href="/">日照软g</a></u></strong></span><span style="font-size:14px"><strong><u><a href="/">开?/a></u></strong></span><span style="font-size:14px">会将快递Y件做的更?strong>Q?/strong>成ؓ行业的趋势,实现更快速的快递需求,如果您还想了解更多的软g斚w的专业知识,可以q入官网q行查看?/span></div> <p style="padding-top:16px;text-indent: 24px; ">惌了解更多详情Ƣ迎来电咨询18678812288Q或登陆|址<A href="/">mirz-jiles.net</a>。联pMhQ王l理?/p> </div> </div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="main04"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="m4_tit"><a href="/xwdt/">新闻中心</a></div> <ul class="m4_main"> <li> <h2><A href="/xwdt/xyzx/">更多+</A><i>软g开发行业资?/i></h2> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="syxwlb"> <a href="/xwdt/xyzx/4730.html"><span class="fr">07/30</span>- 集成试之常用方案选型_日照软g开?/a> <a href="/xwdt/xyzx/4728.html"><span class="fr">07/30</span>- 软g开发之数据程图_临沂软g开?/a> <a href="/xwdt/xyzx/4726.html"><span class="fr">07/27</span>- 业务程外包之业务选择_日照软g开?/a> <a href="/xwdt/xyzx/4724.html"><span class="fr">07/26</span>- 数据程图之基本成分_临沂软g开?/a> <a href="/xwdt/xyzx/4722.html"><span class="fr">07/25</span>- 日照软g开发公司—Y仉目计?/a> </div> </li> <li> <h2><A href="/xwdt/kfjs/">更多+</A><i>软g开发技?/i></h2> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="syxwlb"> <a href="/xwdt/kfjs/4731.html"><span class="fr">07/30</span>- 日照软g开发—数据流E图之基本成?/a> <a href="/xwdt/kfjs/4729.html"><span class="fr">07/30</span>- 临沂软g开发公司_集成试之需求获?/a> <a href="/xwdt/kfjs/4727.html"><span class="fr">07/27</span>- 软g开发工具之工具分类_日照软g开?/a> <a href="/xwdt/kfjs/4725.html"><span class="fr">07/26</span>- 临沂软g开发公司—单元测试之详解</a> <a href="/xwdt/kfjs/4723.html"><span class="fr">07/25</span>- 实时pȝ的特征及实时d_日照软g开</a> </div> </li> <li> <h2><A href="/xwdt/kfgg/">更多+</A><i>公司新闻</i></h2> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="syxwlb"> <a href="/xwdt/kfgg/4652.html"><span class="fr">01/05</span>- q终回顾Q?017q的重大软g开发事态发</a> <a href="/xwdt/kfgg/416.html"><span class="fr">12/23</span>- 临沂软g开发介l自动/固定框实现算</a> <a href="/xwdt/kfgg/402.html"><span class="fr">12/23</span>- 日照软g开发如何进行项目估P</a> <a href="/xwdt/kfgg/400.html"><span class="fr">06/20</span>- 软g开发中多核时代对ƈ发程序设计的</a> <a href="/xwdt/kfgg/396.html"><span class="fr">06/17</span>- 什么是优秀的Y仉求—沂Y件开?/a> </div> </li> </ul> </div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="article_case"> <h2 class="m2_title"> <a href="/cpzs/">成功案例</a> <p></p> </h2> <div id="demo"> <div id="indemo"> <div id="demo1"> <ul> <li> <a href="/cpzs/94.html" title="日照、沂智慧井盖_污水井盖"><img src="/uploadfiles/2018-04/15238506147117018.png" height="140" alt="日照、沂智慧井盖_污水井盖"></a> <p>日照、沂智慧井盖_污水井盖</p> </li> <li> <a href="/cpzs/22.html" title="日照、沂检察机x察h员分c?><img src="/UploadFiles/2017-09/2017092815510568951.jpg" height="140" alt="日照、沂检察机x察h员分c?></a> <p>日照、沂检察机x察h员分c?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/21.html" title="日照交规速成pȝ|临沂交规考试q?><img src="/UploadFiles/2017-06/304/20176265488143158.jpg" height="140" alt="日照交规速成pȝ|临沂交规考试q?></a> <p>日照交规速成pȝ|临沂交规考试q?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/20.html" title="察院|络服务大厅软gq_"><img src="/UploadFiles/2016-07/304/2016070115171482943_S.jpg" height="140" alt="察院|络服务大厅软gq_"></a> <p>察院|络服务大厅软gq_</p> </li> <li> <a href="/cpzs/19.html" title="企业在线考试pȝ"><img src="/UploadFiles/2015-11/0/2015111011011315140.jpg" height="140" alt="企业在线考试pȝ"></a> <p>澳门新葡新京企业在线考试pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/18.html" title="党员在线考试pȝ"><img src="/UploadFiles/2015-11/0/2015111011000730343.jpg" height="140" alt="党员在线考试pȝ"></a> <p>党员在线考试pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/17.html" title="赢dP2P|贷pȝ"><img src="/UploadFiles/2015-07/0/2015073116441030681.jpg" height="140" alt="赢dP2P|贷pȝ"></a> <p>赢dP2P|贷pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/16.html" title="日照心理评软g|临沂心理评p?><img src="/UploadFiles/2015-05/0/2015052212043459615.png" height="140" alt="日照心理评软g|临沂心理评p?></a> <p>日照心理评软g|临沂心理评p?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/15.html" title="日照内部培训理pȝ|临沂出国?><img src="/UploadFiles/2015-05/0/2015052210565130865.jpg" height="140" alt="日照内部培训理pȝ|临沂出国?></a> <p>日照内部培训理pȝ|临沂出国?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/14.html" title="日照物流软g开发|临沂快递Y件开"><img src="/UploadFiles/2015-04/0/2015040714275067135.jpg" height="140" alt="日照物流软g开发|临沂快递Y件开"></a> <p>澳门新葡新京日照物流软g开发|临沂快递Y件开</p> </li> <li> <a href="/cpzs/13.html" title="狠刹“四风”网l监督^台Y?><img src="/UploadFiles/2014-11/0/2014112512074679487.jpg" height="140" alt="狠刹“四风”网l监督^台Y?></a> <p>狠刹“四风”网l监督^台Y?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/12.html" title="党员领导q部德廉知识在线学习?><img src="/UploadFiles/2014-11/304/201411241506121661.jpg" height="140" alt="党员领导q部德廉知识在线学习?></a> <p>党员领导q部德廉知识在线学习?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/11.html" title="日照在线考试pȝ|临沂在线考试?><img src="/UploadFiles/2014-11/304/2014111918144836264_S.jpg" height="140" alt="日照在线考试pȝ|临沂在线考试?></a> <p>日照在线考试pȝ|临沂在线考试?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/10.html" title="菏泽新巨龙煤矉K掘资料达标管?><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116502581858.jpg" height="140" alt="菏泽新巨龙煤矉K掘资料达标管?></a> <p>菏泽新巨龙煤矉K掘资料达标管?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/9.html" title="U技信息评h信息pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/20140701164337626.jpg" height="140" alt="U技信息评h信息pȝ"></a> <p>U技信息评h信息pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/8.html" title="l效考核pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116395622993.jpg" height="140" alt="l效考核pȝ"></a> <p>l效考核pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/7.html" title="钢炼铁厂管理信息系l?><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116384317106.jpg" height="140" alt="钢炼铁厂管理信息系l?></a> <p>钢炼铁厂管理信息系l?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/6.html" title="国税房企业所得税监控理pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116360994591.jpg" height="140" alt="国税房企业所得税监控理pȝ"></a> <p>澳门新葡新京国税房企业所得税监控理pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/5.html" title="人力资源理信息pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116332482635.jpg" height="140" alt="人力资源理信息pȝ"></a> <p>人力资源理信息pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/4.html" title="三维数字矿山信息pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116300777671.jpg" height="140" alt="三维数字矿山信息pȝ"></a> <p>三维数字矿山信息pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/3.html" title="展屏pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116284210147.jpg" height="140" alt="展屏pȝ"></a> <p>展屏pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/2.html" title="z能建筑理l端pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116240360336.jpg" height="140" alt="z能建筑理l端pȝ"></a> <p>z能建筑理l端pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/1.html" title="汽修厂管理系l?><img src="/UploadFiles/2014-05/0/2014052816534373872.jpg" height="140" alt="汽修厂管理系l?></a> <p>汽修厂管理系l?/p> </li> </ul> </div> <div id="demo2"></div> </div> </div></div></div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="clear"></div> <div id="footer"> <div> <p class="p1"> <a href="/lxwm/">联系我们</a>| <a href="/lxwm/4638.html">汇款方式</a>| <a href="/lxwm/4639.html"> 法律声明</a>| <a href="/kfys/#youshi_lcyx">开发流E?/a>| <a href="/khgy/">客户感言</a> </p> <p>手机Q?8678812288 QQQ?069706080 鲁ICP?7011972?/p> <p> 相关搜烦Q?a target="_blank" href="/xwdt/kfjs/411.html">临沂软g开发管理^?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/165.html">日照快递Y件开发的发展前景</a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/3.html">临沂条码软g开发市场分?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfgg/104.html">临沂软g开发项目管理原?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfjs/406.html">临沂常用软g开发工?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/420.html">临沂java开发工?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/399.html">临沂APP软g开发拒l盗?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfjs/347.html">日照教育理APP软g</a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfgg/340.html">日照app开发未来发展趋?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfgg/405.html">日照手机软g开发手机系l分?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/51.html">临沂APP软g开发教E?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfjs/407.html">日照android软g开发的基础内容</a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/404.html">澳门新葡新京日照股票软g开?/a> </p> </p> </div> </div> <link href="/style/lrtk.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <div id="izl_rmenu" class="izl-rmenu"><a href="tencent://Message/?Uin=1069706080&websiteName=www.xxx.com=&Menu=yes" class="btn btn-qq"></a> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="btn btn-wx"><img class="pic" src="/imgs/weixin.png" style="display: none;"></div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="btn btn-phone"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="phone" style="display: none;">18678812288</div> </div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="btn btn-top" style="display: none;"></div> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='fouuk'></q><tt id='fouuk'><dd id='fouuk'><noscript id='fouuk'><dl id='fouuk'><i id='fouuk'></i><dd id='fouuk'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='fouuk'></tr><td id='fouuk'></td><q id='fouuk'></q><dd id='fouuk'></dd><div id='fouuk'><button id='fouuk'><tfoot id='fouuk'><i id='fouuk'><dl id='fouuk'><i id='fouuk'><strike id='fouuk'><dt id='fouuk'></dt></strike></i></dl></i><pre id='fouuk'></pre></tfoot><u id='fouuk'></u><small id='fouuk'></small></button><tr id='fouuk'></tr></div><strike id='fouuk'></strike><label id='fouuk'></label><button id='fouuk'></button><optgroup id='fouuk'></optgroup><dd id='fouuk'></dd><sup id='fouuk'><del id='fouuk'><strike id='fouuk'><dd id='fouuk'></dd></strike></del></sup><fieldset id='fouuk'><p id='fouuk'></p></fieldset><big id='fouuk'><big id='fouuk'><address id='fouuk'><dl id='fouuk'></dl></address><dd id='fouuk'></dd><table id='fouuk'><abbr id='fouuk'><strong id='fouuk'><blockquote id='fouuk'></blockquote></strong></abbr><td id='fouuk'><pre id='fouuk'></pre></td></table></big></big><q id='fouuk'><abbr id='fouuk'><thead id='fouuk'></thead></abbr></q><li id='fouuk'><q id='fouuk'><acronym id='fouuk'><dd id='fouuk'><td id='fouuk'><noframes id='fouuk'><tr id='fouuk'><strong id='fouuk'></strong><small id='fouuk'></small><button id='fouuk'></button><li id='fouuk'><noscript id='fouuk'><big id='fouuk'></big><dt id='fouuk'></dt></noscript></li></tr><ol id='fouuk'><option id='fouuk'><table id='fouuk'><blockquote id='fouuk'><tbody id='fouuk'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='fouuk'></u><kbd id='fouuk'><kbd id='fouuk'></kbd></kbd></noframes><abbr id='fouuk'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='fouuk'><button id='fouuk'><abbr id='fouuk'></abbr></button></thead><button id='fouuk'><u id='fouuk'><u id='fouuk'></u></u><tr id='fouuk'><optgroup id='fouuk'><dd id='fouuk'><dfn id='fouuk'><tt id='fouuk'><thead id='fouuk'><optgroup id='fouuk'></optgroup></thead></tt><legend id='fouuk'></legend><noframes id='fouuk'><b id='fouuk'><form id='fouuk'></form></b></noframes></dfn><pre id='fouuk'></pre></dd></optgroup><dl id='fouuk'><big id='fouuk'><dd id='fouuk'><td id='fouuk'><dir id='fouuk'></dir></td></dd></big><optgroup id='fouuk'></optgroup><dfn id='fouuk'></dfn></dl></tr></button><strong id='fouuk'></strong><ol id='fouuk'><dfn id='fouuk'><kbd id='fouuk'></kbd></dfn></ol><ul id='fouuk'></ul><noframes id='fouuk'></noframes><blockquote id='fouuk'></blockquote><fieldset id='fouuk'></fieldset><sup id='fouuk'><p id='fouuk'><tt id='fouuk'><sup id='fouuk'><bdo id='fouuk'><ol id='fouuk'><sup id='fouuk'><dl id='fouuk'><em id='fouuk'><label id='fouuk'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='fouuk'></address></sup></tt></p><fieldset id='fouuk'><noframes id='fouuk'><code id='fouuk'><strong id='fouuk'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='fouuk'></sup><div id='fouuk'><pre id='fouuk'><select id='fouuk'></select><td id='fouuk'></td></pre></div><kbd id='fouuk'><u id='fouuk'></u></kbd><div id='fouuk'></div><blockquote id='fouuk'></blockquote><q id='fouuk'></q><th id='fouuk'></th><big id='fouuk'></big><address id='fouuk'><b id='fouuk'><select id='fouuk'></select></b></address><code id='fouuk'></code><ul id='fouuk'><strike id='fouuk'></strike></ul><noscript id='fouuk'></noscript><pre id='fouuk'></pre><div id='fouuk'><p id='fouuk'></p></div><tfoot id='fouuk'></tfoot><thead id='fouuk'><bdo id='fouuk'></bdo></thead><kbd id='fouuk'></kbd><p id='fouuk'><fieldset id='fouuk'><style id='fouuk'></style></fieldset></p><acronym id='fouuk'><big id='fouuk'><code id='fouuk'></code></big></acronym><noframes id='fouuk'><fieldset id='fouuk'></fieldset></noframes><ol id='fouuk'></ol><font id='fouuk'></font><td id='fouuk'><ol id='fouuk'></ol></td><center id='fouuk'></center><option id='fouuk'></option><legend id='fouuk'></legend><big id='fouuk'></big><sub id='fouuk'><ol id='fouuk'><li id='fouuk'><label id='fouuk'></label></li></ol></sub><i id='fouuk'><ol id='fouuk'></ol></i><del id='fouuk'></del><tr id='fouuk'><tr id='fouuk'><bdo id='fouuk'><form id='fouuk'><em id='fouuk'></em><ins id='fouuk'><center id='fouuk'><center id='fouuk'></center></center></ins><pre id='fouuk'><em id='fouuk'></em><abbr id='fouuk'><legend id='fouuk'><div id='fouuk'><center id='fouuk'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='fouuk'></b><noframes id='fouuk'><span id='fouuk'></span></noframes><font id='fouuk'><ol id='fouuk'></ol></font><td id='fouuk'><abbr id='fouuk'><option id='fouuk'><big id='fouuk'></big></option></abbr><dfn id='fouuk'></dfn></td><form id='fouuk'><legend id='fouuk'></legend></form><td id='fouuk'><strike id='fouuk'><blockquote id='fouuk'></blockquote></strike></td><sup id='fouuk'><fieldset id='fouuk'><li id='fouuk'></li></fieldset></sup><option id='fouuk'></option><thead id='fouuk'></thead><del id='fouuk'></del><b id='fouuk'><tfoot id='fouuk'></tfoot><i id='fouuk'></i></b><sup id='fouuk'></sup><thead id='fouuk'></thead><kbd id='fouuk'></kbd><acronym id='fouuk'><strike id='fouuk'></strike></acronym><table id='fouuk'><select id='fouuk'></select></table><strong id='fouuk'></strong><center id='fouuk'></center><p id='fouuk'><b id='fouuk'><bdo id='fouuk'><span id='fouuk'></span></bdo></b></p><tr id='fouuk'><form id='fouuk'><strong id='fouuk'><dir id='fouuk'></dir></strong><th id='fouuk'></th></form><strong id='fouuk'><select id='fouuk'></select></strong></tr><form id='fouuk'><pre id='fouuk'></pre></form><code id='fouuk'></code><optgroup id='fouuk'></optgroup><strong id='fouuk'><td id='fouuk'><table id='fouuk'><legend id='fouuk'><legend id='fouuk'><big id='fouuk'><fieldset id='fouuk'><q id='fouuk'><tfoot id='fouuk'><big id='fouuk'><tt id='fouuk'><thead id='fouuk'></thead></tt></big><p id='fouuk'></p><button id='fouuk'><table id='fouuk'><ins id='fouuk'></ins><tt id='fouuk'><li id='fouuk'><thead id='fouuk'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='fouuk'><td id='fouuk'></td><tfoot id='fouuk'></tfoot></tr><strong id='fouuk'><span id='fouuk'><dfn id='fouuk'></dfn><bdo id='fouuk'><thead id='fouuk'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='fouuk'></button><ol id='fouuk'><font id='fouuk'><blockquote id='fouuk'><center id='fouuk'></center></blockquote></font></ol><strong id='fouuk'></strong><dl id='fouuk'><legend id='fouuk'></legend><sub id='fouuk'><small id='fouuk'></small></sub></dl><style id='fouuk'></style><pre id='fouuk'><code id='fouuk'></code></pre><big id='fouuk'></big><font id='fouuk'></font><bdo id='fouuk'></bdo><dfn id='fouuk'><dd id='fouuk'><button id='fouuk'><strike id='fouuk'><div id='fouuk'><div id='fouuk'><legend id='fouuk'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='fouuk'><q id='fouuk'></q></optgroup></dd><ol id='fouuk'><q id='fouuk'><dfn id='fouuk'><button id='fouuk'><tbody id='fouuk'><tbody id='fouuk'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='fouuk'></dl><fieldset id='fouuk'></fieldset><u id='fouuk'></u><div id='fouuk'><ins id='fouuk'></ins></div><strong id='fouuk'></strong><center id='fouuk'></center><strong id='fouuk'></strong><small id='fouuk'></small><td id='fouuk'><q id='fouuk'><q id='fouuk'><b id='fouuk'><optgroup id='fouuk'></optgroup></b></q><ol id='fouuk'><bdo id='fouuk'></bdo></ol><dd id='fouuk'><th id='fouuk'></th></dd><blockquote id='fouuk'></blockquote><ul id='fouuk'><style id='fouuk'></style></ul></q></td><noscript id='fouuk'></noscript><ol id='fouuk'></ol><p id='fouuk'></p><strong id='fouuk'><big id='fouuk'></big><strike id='fouuk'><q id='fouuk'><sup id='fouuk'></sup></q></strike></strong><p id='fouuk'><thead id='fouuk'><acronym id='fouuk'><tfoot id='fouuk'><kbd id='fouuk'></kbd><form id='fouuk'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='fouuk'></fieldset><b id='fouuk'><dt id='fouuk'></dt></b><sup id='fouuk'></sup><label id='fouuk'></label><noframes id='fouuk'><ins id='fouuk'></ins></noframes><td id='fouuk'></td><dfn id='fouuk'></dfn><font id='fouuk'><style id='fouuk'></style></font><tr id='fouuk'><td id='fouuk'></td></tr><dfn id='fouuk'><ul id='fouuk'></ul></dfn><tr id='fouuk'></tr><abbr id='fouuk'></abbr><strong id='fouuk'></strong><dt id='fouuk'></dt><span id='fouuk'><label id='fouuk'><td id='fouuk'></td></label><address id='fouuk'></address></span><label id='fouuk'><bdo id='fouuk'><dt id='fouuk'><dl id='fouuk'></dl></dt></bdo></label><abbr id='fouuk'><optgroup id='fouuk'></optgroup></abbr><code id='fouuk'></code><address id='fouuk'><thead id='fouuk'></thead></address><td id='fouuk'><style id='fouuk'><tbody id='fouuk'></tbody><strong id='fouuk'></strong></style></td><ul id='fouuk'><ul id='fouuk'></ul></ul><del id='fouuk'></del><th id='fouuk'><option id='fouuk'><legend id='fouuk'></legend></option></th><b id='fouuk'></b><i id='fouuk'><noscript id='fouuk'></noscript></i><q id='fouuk'></q><select id='fouuk'></select><option id='fouuk'></option><optgroup id='fouuk'><big id='fouuk'></big></optgroup><noframes id='fouuk'><acronym id='fouuk'><em id='fouuk'></em><td id='fouuk'><div id='fouuk'></div></td></acronym><address id='fouuk'><big id='fouuk'><big id='fouuk'></big><legend id='fouuk'></legend></big></address></noframes><ul id='fouuk'></ul><abbr id='fouuk'><p id='fouuk'><small id='fouuk'><bdo id='fouuk'><code id='fouuk'><i id='fouuk'><legend id='fouuk'></legend></i><sub id='fouuk'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='fouuk'></noscript><tr id='fouuk'></tr><select id='fouuk'><button id='fouuk'><dfn id='fouuk'><p id='fouuk'></p><q id='fouuk'></q></dfn></button><noframes id='fouuk'></noframes><b id='fouuk'></b></select><font id='fouuk'></font><option id='fouuk'></option><fieldset id='fouuk'></fieldset><noframes id='fouuk'><i id='fouuk'><div id='fouuk'><ins id='fouuk'></ins></div></i></noframes><tr id='fouuk'></tr><label id='fouuk'><small id='fouuk'></small><b id='fouuk'></b></label><noscript id='fouuk'><tr id='fouuk'></tr><div id='fouuk'></div><noscript id='fouuk'></noscript><tr id='fouuk'></tr></noscript><center id='fouuk'></center><dl id='fouuk'></dl><blockquote id='fouuk'></blockquote><pre id='fouuk'><dl id='fouuk'><noframes id='fouuk'><i id='fouuk'></i></noframes><dt id='fouuk'></dt></dl><label id='fouuk'><dfn id='fouuk'></dfn></label></pre><dir id='fouuk'></dir><strike id='fouuk'></strike><thead id='fouuk'></thead><span id='fouuk'></span><i id='fouuk'></i><font id='fouuk'></font><style id='fouuk'></style><font id='fouuk'></font><td id='fouuk'><select id='fouuk'><b id='fouuk'><address id='fouuk'><noscript id='fouuk'><acronym id='fouuk'></acronym></noscript></address><style id='fouuk'><tbody id='fouuk'></tbody></style></b></select><ul id='fouuk'><thead id='fouuk'></thead></ul></td><strike id='fouuk'><dt id='fouuk'></dt></strike><dfn id='fouuk'></dfn><dir id='fouuk'><b id='fouuk'></b><font id='fouuk'></font></dir><ul id='fouuk'></ul><q id='fouuk'></q><acronym id='fouuk'></acronym><center id='fouuk'><strong id='fouuk'></strong></center><ins id='fouuk'><label id='fouuk'></label><span id='fouuk'></span></ins><li id='fouuk'><blockquote id='fouuk'></blockquote></li><th id='fouuk'><table id='fouuk'></table></th><tfoot id='fouuk'></tfoot><ins id='fouuk'></ins><table id='fouuk'></table><noscript id='fouuk'><del id='fouuk'><ol id='fouuk'><center id='fouuk'><ul id='fouuk'></ul><div id='fouuk'></div></center></ol></del></noscript><strong id='fouuk'><legend id='fouuk'></legend><td id='fouuk'></td></strong><font id='fouuk'><font id='fouuk'></font></font><noscript id='fouuk'><em id='fouuk'><form id='fouuk'><sub id='fouuk'></sub></form><bdo id='fouuk'></bdo></em></noscript><address id='fouuk'></address><center id='fouuk'><del id='fouuk'></del><sup id='fouuk'></sup></center><kbd id='fouuk'></kbd><font id='fouuk'><b id='fouuk'></b><table id='fouuk'></table><blockquote id='fouuk'></blockquote></font><big id='fouuk'><q id='fouuk'><center id='fouuk'><button id='fouuk'></button></center></q></big><i id='fouuk'><form id='fouuk'><option id='fouuk'></option><dir id='fouuk'><thead id='fouuk'></thead></dir></form><tr id='fouuk'><strike id='fouuk'><noframes id='fouuk'><dl id='fouuk'></dl></noframes></strike><dt id='fouuk'></dt></tr></i><dfn id='fouuk'></dfn><tbody id='fouuk'></tbody><select id='fouuk'><dir id='fouuk'><noscript id='fouuk'><th id='fouuk'><strike id='fouuk'></strike><small id='fouuk'></small></th></noscript><tbody id='fouuk'><em id='fouuk'><optgroup id='fouuk'></optgroup><style id='fouuk'><tr id='fouuk'></tr><address id='fouuk'></address></style></em></tbody><code id='fouuk'><noscript id='fouuk'><ins id='fouuk'><font id='fouuk'></font></ins></noscript></code></dir><p id='fouuk'></p><dl id='fouuk'></dl></select><form id='fouuk'><bdo id='fouuk'></bdo><optgroup id='fouuk'><tbody id='fouuk'></tbody></optgroup><blockquote id='fouuk'><button id='fouuk'><pre id='fouuk'><li id='fouuk'><tfoot id='fouuk'><kbd id='fouuk'></kbd></tfoot><fieldset id='fouuk'><dd id='fouuk'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='fouuk'></table><span id='fouuk'><dl id='fouuk'></dl></span></blockquote></form><em id='fouuk'><small id='fouuk'><blockquote id='fouuk'></blockquote></small></em><tfoot id='fouuk'></tfoot><del id='fouuk'><pre id='fouuk'></pre></del><em id='fouuk'><acronym id='fouuk'><th id='fouuk'></th></acronym></em><fieldset id='fouuk'></fieldset><code id='fouuk'><noframes id='fouuk'></noframes></code><form id='fouuk'><optgroup id='fouuk'><dir id='fouuk'></dir></optgroup></form><strong id='fouuk'></strong><ins id='fouuk'><option id='fouuk'></option></ins><dd id='fouuk'></dd><span id='fouuk'><tbody id='fouuk'></tbody></span><strong id='fouuk'><pre id='fouuk'><form id='fouuk'></form></pre></strong><li id='fouuk'><abbr id='fouuk'><dir id='fouuk'></dir><acronym id='fouuk'></acronym></abbr></li><ol id='fouuk'></ol><strike id='fouuk'></strike><label id='fouuk'></label><legend id='fouuk'><address id='fouuk'><thead id='fouuk'><tr id='fouuk'></tr></thead></address><dt id='fouuk'></dt></legend><thead id='fouuk'></thead><ins id='fouuk'><big id='fouuk'></big></ins><kbd id='fouuk'></kbd><center id='fouuk'><acronym id='fouuk'></acronym><code id='fouuk'></code></center><ul id='fouuk'><pre id='fouuk'></pre></ul><style id='fouuk'><dt id='fouuk'><noframes id='fouuk'></noframes></dt><sub id='fouuk'></sub><b id='fouuk'></b></style></div></html>