?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 临沂ERP企业理软g能帮助企业管理h力资源吗-日照临沂APP软g开发公?/title> <meta name="keywords" content="" /> <meta name="description" content="  鏌愭€荤粡鐞嗭細鈥淓RP鍦ㄨ祫閲戙€佺墿璧勩€佷俊鎭柟闈㈠彲浠ョ粰浼佷笟甯︽潵鏋佸ぇ鏀瑰杽锛屽彲浼佷笟鏄汉缁勬垚鐨勶紝鐢‥RP鑳藉府鎴戠濂戒汉鍔涜祫婧愬悧?鎴戠己浜烘墠锛屽畠鑳藉府鎴戞寲鏉ュ悧?鎴戠敤浜虹殑鏃跺€欙紝瀹冭兘甯垜鐩戠潱鑰冩牳鍚?瀹冩棦涓嶈兘缁欏憳宸ユ定宸ヨ祫锛屽張涓嶈兘鏇挎垜鍏冲績" /> <link href="/css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <h1><a href="http://mirz-jiles.net/">¾</a></h1> <div id="header"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="header"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="head01"><a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1069706080&site=qq&menu=yes"><img src="http://wpa.qq.com/pa? p=1:1069706080:4" border="0" alt="在线客服" />1069706080</a> |<a href="/html/sitemap.xml">XML</a> | <a href="/html/help.html">HTML</a> | <a href="/sitemap.txt">TXT</a></div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="head02"> <strong class="fl"> <a href="/">日照软g开?/a> <a href="/">临沂软g开?/a> </strong> <span class="fr"> <a href="/" class="home">首页</a> <li><a href="/Item/list.asp?id=1685">关于我们</a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1687">开发优?/a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1702">产品展示</a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1688">合作企业</a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1689">新闻动?/a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1690">联系我们</a></li> </span> </div> </div> </div> <div id="banner"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="bannernav"> <a href="/xwdt/xyzx/354.html">我要咨询软g开发业?/a> <a href="/xwdt/xyzx/355.html">我要咨询软g开发h?/a> <a href="/xwdt/xyzx/356.html">我要订制软g</a> <a href="/xwdt/xyzx/357.html">如何选择软g开发公?/a> </div> </div> <div id="position"><div>现在的位|:<a href="/">首页</a> > <a href="/xwdt/cjwt/">常见问题</a> > <span>文章详情</span></div></div> <div id="mainbox"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="youshi01"> <h1 class="article_title">临沂ERP企业理软g能帮助企业管理h力资源吗</h1> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="article_author">文章来源Q?a href="/">临沂软g开?/a> d旉Q?016-4-15 9:17:01 览人数Q?Script Language="Javascript" Src="/item/GetHits.asp?Action=Count&GetFlag=0&m=1&ID=4410"></Script></div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="article_main"> <div id="MyContent"><span style="font-size:14px">    某ȝ理:“ERP在资金、物资、信息方面可以给企业带来极大改善Q可企业是hl成的,用ERP能帮我管好h力资源吗?我缺人才Q它能帮我挖来吗?我用人的时候,它能帮我监督考核?它既不能l员工涨工资Q又不能替我兛_员工Q它能帮我留住h才吗?”<br />     <a href="http://mirz-jiles.net"><strong>临沂ERP企业理软g</strong></a>的第一个工作目标可以理解ؓQ满一个组l对人员的需求,q种需求也可以UC为对人员可支配性的建立与保证,卛_正确的地点和旉Q在_的范围内能提供有_能力的h员。但q一目标中ƈ不包含促佉K些满企业正常期望的人员发挥其潜力,因此Qh力资源管理的W二个目标可以称之ؓ对h员作用的建立与保证,也就是h员的行ؓ要符合应该的(或必ȝ)和允许的行ؓ标准Q即满特定的行求,遵守行ؓ限制和利用行为活动余圎ͼ或怎样保证做到q一切。事实上Qh力资源管理工作的所有方法与内容Q几乎全部是围绕着q两个目标而徏立的?br /> 人力资源理的具体工作内容包括战略、管理、操作等三个层面的事务?br />     战略层面的h力资源工作,指那些直接服务于企业战略Q必d企业愿景、目标和战略规划的指引下q行的h力资源规划类的活动?br />     它包括:(1)企业未来人力需求规划:Ҏ企业发展战略制定在未?q内的h力资源需求情况,定企业需求哪些类型的人才、领导干部有多少、来源是什?(2)薪酬和福利管理制度:Ҏ企业发展战略制定和完善公司的薪酬和福利管理制度,使公司的薪酬和福利富有竞争力Q从而达到吸引h才、留住h才的目的;(3)l效理Q根据企业业务发展的需要,帮助员工提高工作能力、工作业l,使组l与员工个h共同发展;(4)职业生ӽ理Q根据企业发展战略,指导员工未来一D|间的成长发展方向Q员工的个人潜质、能力得到最大程度的发挥Q注重后备干部的培养;(5)文化与h值徏设:富有效果的企业文化,公司共同的文化理念团l员工,l一员工思想和行动,从而实现公司的目标?br />     理层面的h力资源工作,指那些ؓ企业理服务的工作,卛_人力资源理战略的指g定人力资源理的各U规章制度、实施流E和Ҏ。一般包括:(1) 岗位分析与说?(2)对各U岗位的考核;(3)人员招聘与配|?(4)对各个部门业l的考核;(5)对员工个人未来发展的支持?br />     操作层面的h力资源工作,是从公司的运作和执行角度来处理的人力资源理事务。一斚w׃h力资源管理部门完成:按照既定的流E和制度来开展h力资源工作,对现有的程和制度进行修改和完善;另一斚w由员工完成,指从员工自n角度出发的对个hl效的计划和理?/span></div> <p style="padding-top:16px;text-indent: 24px; ">惌了解更多详情Ƣ迎来电咨询18678812288Q或登陆|址<A href="/">mirz-jiles.net</a>。联pMhQ王l理?/p> </div> </div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="main04"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="m4_tit"><a href="/xwdt/">新闻中心</a></div> <ul class="m4_main"> <li> <h2><A href="/xwdt/xyzx/">更多+</A><i>软g开发行业资?/i></h2> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="syxwlb"> <a href="/xwdt/xyzx/4730.html"><span class="fr">07/30</span>- 集成试之常用方案选型_日照软g开?/a> <a href="/xwdt/xyzx/4728.html"><span class="fr">07/30</span>- 软g开发之数据程图_临沂软g开?/a> <a href="/xwdt/xyzx/4726.html"><span class="fr">07/27</span>- 业务程外包之业务选择_日照软g开?/a> <a href="/xwdt/xyzx/4724.html"><span class="fr">07/26</span>- 数据程图之基本成分_临沂软g开?/a> <a href="/xwdt/xyzx/4722.html"><span class="fr">07/25</span>- 日照软g开发公司—Y仉目计?/a> </div> </li> <li> <h2><A href="/xwdt/kfjs/">更多+</A><i>软g开发技?/i></h2> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="syxwlb"> <a href="/xwdt/kfjs/4731.html"><span class="fr">07/30</span>- 日照软g开发—数据流E图之基本成?/a> <a href="/xwdt/kfjs/4729.html"><span class="fr">07/30</span>- 临沂软g开发公司_集成试之需求获?/a> <a href="/xwdt/kfjs/4727.html"><span class="fr">07/27</span>- 软g开发工具之工具分类_日照软g开?/a> <a href="/xwdt/kfjs/4725.html"><span class="fr">07/26</span>- 临沂软g开发公司—单元测试之详解</a> <a href="/xwdt/kfjs/4723.html"><span class="fr">07/25</span>- 实时pȝ的特征及实时d_日照软g开</a> </div> </li> <li> <h2><A href="/xwdt/kfgg/">更多+</A><i>公司新闻</i></h2> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="syxwlb"> <a href="/xwdt/kfgg/4652.html"><span class="fr">01/05</span>- q终回顾Q?017q的重大软g开发事态发</a> <a href="/xwdt/kfgg/416.html"><span class="fr">12/23</span>- 临沂软g开发介l自动/固定框实现算</a> <a href="/xwdt/kfgg/402.html"><span class="fr">12/23</span>- 日照软g开发如何进行项目估P</a> <a href="/xwdt/kfgg/400.html"><span class="fr">06/20</span>- 软g开发中多核时代对ƈ发程序设计的</a> <a href="/xwdt/kfgg/396.html"><span class="fr">06/17</span>- 什么是优秀的Y仉求—沂Y件开?/a> </div> </li> </ul> </div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="article_case"> <h2 class="m2_title"> <a href="/cpzs/">成功案例</a> <p></p> </h2> <div id="demo"> <div id="indemo"> <div id="demo1"> <ul> <li> <a href="/cpzs/94.html" title="日照、沂智慧井盖_污水井盖"><img src="/uploadfiles/2018-04/15238506147117018.png" height="140" alt="日照、沂智慧井盖_污水井盖"></a> <p>日照、沂智慧井盖_污水井盖</p> </li> <li> <a href="/cpzs/22.html" title="日照、沂检察机x察h员分c?><img src="/UploadFiles/2017-09/2017092815510568951.jpg" height="140" alt="日照、沂检察机x察h员分c?></a> <p>日照、沂检察机x察h员分c?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/21.html" title="日照交规速成pȝ|临沂交规考试q?><img src="/UploadFiles/2017-06/304/20176265488143158.jpg" height="140" alt="日照交规速成pȝ|临沂交规考试q?></a> <p>日照交规速成pȝ|临沂交规考试q?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/20.html" title="察院|络服务大厅软gq_"><img src="/UploadFiles/2016-07/304/2016070115171482943_S.jpg" height="140" alt="察院|络服务大厅软gq_"></a> <p>澳门新葡新京察院|络服务大厅软gq_</p> </li> <li> <a href="/cpzs/19.html" title="企业在线考试pȝ"><img src="/UploadFiles/2015-11/0/2015111011011315140.jpg" height="140" alt="企业在线考试pȝ"></a> <p>企业在线考试pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/18.html" title="党员在线考试pȝ"><img src="/UploadFiles/2015-11/0/2015111011000730343.jpg" height="140" alt="党员在线考试pȝ"></a> <p>党员在线考试pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/17.html" title="赢dP2P|贷pȝ"><img src="/UploadFiles/2015-07/0/2015073116441030681.jpg" height="140" alt="赢dP2P|贷pȝ"></a> <p>澳门新葡新京赢dP2P|贷pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/16.html" title="日照心理评软g|临沂心理评p?><img src="/UploadFiles/2015-05/0/2015052212043459615.png" height="140" alt="日照心理评软g|临沂心理评p?></a> <p>日照心理评软g|临沂心理评p?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/15.html" title="日照内部培训理pȝ|临沂出国?><img src="/UploadFiles/2015-05/0/2015052210565130865.jpg" height="140" alt="日照内部培训理pȝ|临沂出国?></a> <p>日照内部培训理pȝ|临沂出国?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/14.html" title="日照物流软g开发|临沂快递Y件开"><img src="/UploadFiles/2015-04/0/2015040714275067135.jpg" height="140" alt="日照物流软g开发|临沂快递Y件开"></a> <p>日照物流软g开发|临沂快递Y件开</p> </li> <li> <a href="/cpzs/13.html" title="狠刹“四风”网l监督^台Y?><img src="/UploadFiles/2014-11/0/2014112512074679487.jpg" height="140" alt="狠刹“四风”网l监督^台Y?></a> <p>狠刹“四风”网l监督^台Y?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/12.html" title="党员领导q部德廉知识在线学习?><img src="/UploadFiles/2014-11/304/201411241506121661.jpg" height="140" alt="党员领导q部德廉知识在线学习?></a> <p>党员领导q部德廉知识在线学习?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/11.html" title="日照在线考试pȝ|临沂在线考试?><img src="/UploadFiles/2014-11/304/2014111918144836264_S.jpg" height="140" alt="日照在线考试pȝ|临沂在线考试?></a> <p>日照在线考试pȝ|临沂在线考试?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/10.html" title="菏泽新巨龙煤矉K掘资料达标管?><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116502581858.jpg" height="140" alt="菏泽新巨龙煤矉K掘资料达标管?></a> <p>菏泽新巨龙煤矉K掘资料达标管?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/9.html" title="U技信息评h信息pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/20140701164337626.jpg" height="140" alt="U技信息评h信息pȝ"></a> <p>澳门新葡新京U技信息评h信息pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/8.html" title="l效考核pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116395622993.jpg" height="140" alt="l效考核pȝ"></a> <p>l效考核pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/7.html" title="钢炼铁厂管理信息系l?><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116384317106.jpg" height="140" alt="钢炼铁厂管理信息系l?></a> <p>钢炼铁厂管理信息系l?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/6.html" title="国税房企业所得税监控理pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116360994591.jpg" height="140" alt="国税房企业所得税监控理pȝ"></a> <p>国税房企业所得税监控理pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/5.html" title="人力资源理信息pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116332482635.jpg" height="140" alt="人力资源理信息pȝ"></a> <p>人力资源理信息pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/4.html" title="三维数字矿山信息pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116300777671.jpg" height="140" alt="三维数字矿山信息pȝ"></a> <p>澳门新葡新京三维数字矿山信息pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/3.html" title="展屏pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116284210147.jpg" height="140" alt="展屏pȝ"></a> <p>展屏pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/2.html" title="z能建筑理l端pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116240360336.jpg" height="140" alt="z能建筑理l端pȝ"></a> <p>澳门新葡新京z能建筑理l端pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/1.html" title="汽修厂管理系l?><img src="/UploadFiles/2014-05/0/2014052816534373872.jpg" height="140" alt="汽修厂管理系l?></a> <p>汽修厂管理系l?/p> </li> </ul> </div> <div id="demo2"></div> </div> </div></div></div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="clear"></div> <div id="footer"> <div> <p class="p1"> <a href="/lxwm/">联系我们</a>| <a href="/lxwm/4638.html">汇款方式</a>| <a href="/lxwm/4639.html"> 法律声明</a>| <a href="/kfys/#youshi_lcyx">开发流E?/a>| <a href="/khgy/">客户感言</a> </p> <p>手机Q?8678812288 QQQ?069706080 鲁ICP?7011972?/p> <p> 相关搜烦Q?a target="_blank" href="/xwdt/kfjs/411.html">临沂软g开发管理^?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/165.html">日照快递Y件开发的发展前景</a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/3.html">临沂条码软g开发市场分?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfgg/104.html">临沂软g开发项目管理原?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfjs/406.html">临沂常用软g开发工?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/420.html">临沂java开发工?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/399.html">临沂APP软g开发拒l盗?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfjs/347.html">日照教育理APP软g</a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfgg/340.html">日照app开发未来发展趋?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfgg/405.html">日照手机软g开发手机系l分?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/51.html">临沂APP软g开发教E?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfjs/407.html">日照android软g开发的基础内容</a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/404.html">日照股票软g开?/a> </p> </p> </div> </div> <link href="/style/lrtk.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <div id="izl_rmenu" class="izl-rmenu"><a href="tencent://Message/?Uin=1069706080&websiteName=www.xxx.com=&Menu=yes" class="btn btn-qq"></a> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="btn btn-wx"><img class="pic" src="/imgs/weixin.png" style="display: none;"></div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="btn btn-phone"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="phone" style="display: none;">18678812288</div> </div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="btn btn-top" style="display: none;"></div> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><td id='0t3g3'></td><small id='0t3g3'></small><dd id='0t3g3'><dl id='0t3g3'></dl><big id='0t3g3'></big></dd><font id='0t3g3'></font><strike id='0t3g3'></strike><table id='0t3g3'></table><strong id='0t3g3'><ol id='0t3g3'></ol></strong><tr id='0t3g3'><table id='0t3g3'><strike id='0t3g3'></strike><form id='0t3g3'></form><tbody id='0t3g3'></tbody></table><dl id='0t3g3'><sub id='0t3g3'></sub><tfoot id='0t3g3'><tbody id='0t3g3'><address id='0t3g3'><blockquote id='0t3g3'></blockquote></address></tbody></tfoot></dl></tr><address id='0t3g3'></address><dd id='0t3g3'></dd><dd id='0t3g3'><span id='0t3g3'></span></dd><label id='0t3g3'><center id='0t3g3'><dl id='0t3g3'><p id='0t3g3'></p></dl><label id='0t3g3'><b id='0t3g3'></b></label></center></label><small id='0t3g3'></small><abbr id='0t3g3'></abbr><ins id='0t3g3'><q id='0t3g3'></q><fieldset id='0t3g3'><thead id='0t3g3'><div id='0t3g3'><q id='0t3g3'></q></div></thead></fieldset></ins><u id='0t3g3'></u><code id='0t3g3'></code><table id='0t3g3'><dt id='0t3g3'></dt></table><tt id='0t3g3'></tt><center id='0t3g3'></center><strike id='0t3g3'><u id='0t3g3'></u></strike><dir id='0t3g3'><b id='0t3g3'></b><dfn id='0t3g3'></dfn><dd id='0t3g3'></dd><tfoot id='0t3g3'></tfoot></dir><big id='0t3g3'></big><tfoot id='0t3g3'></tfoot><sub id='0t3g3'></sub><noframes id='0t3g3'></noframes><strong id='0t3g3'><q id='0t3g3'><th id='0t3g3'></th><dt id='0t3g3'></dt></q></strong><fieldset id='0t3g3'><b id='0t3g3'></b><fieldset id='0t3g3'><dd id='0t3g3'></dd></fieldset></fieldset><table id='0t3g3'></table><small id='0t3g3'><button id='0t3g3'><li id='0t3g3'></li></button></small><table id='0t3g3'><optgroup id='0t3g3'></optgroup><th id='0t3g3'></th></table><ul id='0t3g3'></ul><select id='0t3g3'></select><tbody id='0t3g3'></tbody><label id='0t3g3'></label><select id='0t3g3'><dd id='0t3g3'><p id='0t3g3'></p></dd></select><center id='0t3g3'><th id='0t3g3'></th></center><dir id='0t3g3'></dir><table id='0t3g3'></table><label id='0t3g3'></label><bdo id='0t3g3'><tt id='0t3g3'><kbd id='0t3g3'></kbd></tt></bdo><b id='0t3g3'><style id='0t3g3'><option id='0t3g3'><kbd id='0t3g3'><dd id='0t3g3'><dd id='0t3g3'></dd></dd></kbd></option><blockquote id='0t3g3'></blockquote></style></b><dt id='0t3g3'><button id='0t3g3'></button></dt><dfn id='0t3g3'></dfn><small id='0t3g3'></small><label id='0t3g3'><del id='0t3g3'><dd id='0t3g3'><code id='0t3g3'></code><acronym id='0t3g3'><center id='0t3g3'></center><tbody id='0t3g3'><thead id='0t3g3'><ins id='0t3g3'></ins></thead></tbody><ins id='0t3g3'><em id='0t3g3'><button id='0t3g3'></button></em></ins></acronym></dd></del></label><option id='0t3g3'></option><u id='0t3g3'></u><strong id='0t3g3'></strong><strike id='0t3g3'><fieldset id='0t3g3'><small id='0t3g3'><thead id='0t3g3'></thead></small></fieldset></strike><label id='0t3g3'><u id='0t3g3'></u><del id='0t3g3'></del></label><sub id='0t3g3'></sub><strike id='0t3g3'></strike><tbody id='0t3g3'><small id='0t3g3'></small><pre id='0t3g3'></pre></tbody><u id='0t3g3'></u><table id='0t3g3'></table><p id='0t3g3'></p><td id='0t3g3'></td><code id='0t3g3'></code><del id='0t3g3'><style id='0t3g3'><option id='0t3g3'><fieldset id='0t3g3'></fieldset><tt id='0t3g3'></tt></option></style></del><legend id='0t3g3'><kbd id='0t3g3'><acronym id='0t3g3'><bdo id='0t3g3'><strike id='0t3g3'><span id='0t3g3'></span></strike></bdo></acronym></kbd></legend><del id='0t3g3'></del><option id='0t3g3'><ins id='0t3g3'></ins></option><table id='0t3g3'><span id='0t3g3'></span><sub id='0t3g3'><tt id='0t3g3'></tt></sub></table><small id='0t3g3'><ol id='0t3g3'><strong id='0t3g3'><kbd id='0t3g3'><code id='0t3g3'><option id='0t3g3'></option><u id='0t3g3'><center id='0t3g3'></center></u></code></kbd></strong><li id='0t3g3'><i id='0t3g3'></i></li></ol></small><noframes id='0t3g3'><dir id='0t3g3'><del id='0t3g3'><del id='0t3g3'></del><pre id='0t3g3'><pre id='0t3g3'><option id='0t3g3'><address id='0t3g3'></address><bdo id='0t3g3'><tr id='0t3g3'><acronym id='0t3g3'><pre id='0t3g3'></pre></acronym><div id='0t3g3'></div></tr></bdo></option></pre><small id='0t3g3'><address id='0t3g3'><u id='0t3g3'><legend id='0t3g3'><option id='0t3g3'><abbr id='0t3g3'></abbr><li id='0t3g3'><pre id='0t3g3'></pre></li></option></legend><select id='0t3g3'></select></u></address></small></pre></del><sup id='0t3g3'></sup><blockquote id='0t3g3'><dt id='0t3g3'></dt></blockquote><blockquote id='0t3g3'></blockquote></dir><tt id='0t3g3'></tt><u id='0t3g3'><tt id='0t3g3'><form id='0t3g3'></form></tt><td id='0t3g3'><dt id='0t3g3'></dt></td></u></noframes><optgroup id='0t3g3'><tfoot id='0t3g3'></tfoot></optgroup><pre id='0t3g3'><tfoot id='0t3g3'><address id='0t3g3'></address><blockquote id='0t3g3'></blockquote></tfoot></pre><strong id='0t3g3'><option id='0t3g3'><option id='0t3g3'><style id='0t3g3'></style></option></option></strong><tr id='0t3g3'></tr><form id='0t3g3'></form><form id='0t3g3'><form id='0t3g3'></form><ol id='0t3g3'><sup id='0t3g3'></sup></ol></form><th id='0t3g3'></th><td id='0t3g3'></td><code id='0t3g3'><li id='0t3g3'><dl id='0t3g3'><button id='0t3g3'><sub id='0t3g3'><span id='0t3g3'><ins id='0t3g3'></ins></span></sub></button><li id='0t3g3'><li id='0t3g3'><form id='0t3g3'></form><blockquote id='0t3g3'></blockquote></li><code id='0t3g3'></code><dir id='0t3g3'><noframes id='0t3g3'></noframes></dir><kbd id='0t3g3'></kbd><dir id='0t3g3'></dir></li><td id='0t3g3'><tfoot id='0t3g3'></tfoot></td></dl></li></code><tbody id='0t3g3'><small id='0t3g3'></small><kbd id='0t3g3'><select id='0t3g3'><tt id='0t3g3'><p id='0t3g3'></p><address id='0t3g3'></address></tt></select></kbd></tbody><pre id='0t3g3'></pre><tr id='0t3g3'></tr><noframes id='0t3g3'><code id='0t3g3'><i id='0t3g3'><q id='0t3g3'><legend id='0t3g3'><pre id='0t3g3'><style id='0t3g3'><acronym id='0t3g3'><i id='0t3g3'><form id='0t3g3'><option id='0t3g3'><center id='0t3g3'></center></option></form></i></acronym></style><tt id='0t3g3'></tt></pre></legend></q></i></code><center id='0t3g3'></center></noframes><thead id='0t3g3'><sub id='0t3g3'></sub></thead><sup id='0t3g3'><div id='0t3g3'></div></sup><td id='0t3g3'><dd id='0t3g3'><fieldset id='0t3g3'><code id='0t3g3'><blockquote id='0t3g3'><tfoot id='0t3g3'></tfoot></blockquote></code><td id='0t3g3'></td></fieldset></dd><tr id='0t3g3'><label id='0t3g3'><dir id='0t3g3'></dir></label></tr></td><style id='0t3g3'></style><option id='0t3g3'></option><legend id='0t3g3'><fieldset id='0t3g3'><u id='0t3g3'></u></fieldset><strike id='0t3g3'><td id='0t3g3'></td><tfoot id='0t3g3'></tfoot><u id='0t3g3'><tr id='0t3g3'></tr></u></strike></legend><fieldset id='0t3g3'><dir id='0t3g3'><form id='0t3g3'><optgroup id='0t3g3'></optgroup></form></dir><font id='0t3g3'><dl id='0t3g3'></dl></font></fieldset><blockquote id='0t3g3'></blockquote><style id='0t3g3'></style><p id='0t3g3'></p><label id='0t3g3'><ol id='0t3g3'><sub id='0t3g3'><noscript id='0t3g3'><code id='0t3g3'></code></noscript><td id='0t3g3'><tr id='0t3g3'><b id='0t3g3'><dl id='0t3g3'><ol id='0t3g3'></ol></dl></b></tr></td><dt id='0t3g3'></dt></sub></ol><address id='0t3g3'></address></label><legend id='0t3g3'><pre id='0t3g3'><style id='0t3g3'><acronym id='0t3g3'></acronym><ul id='0t3g3'><u id='0t3g3'></u><table id='0t3g3'><acronym id='0t3g3'><tt id='0t3g3'><blockquote id='0t3g3'></blockquote></tt></acronym><big id='0t3g3'></big></table><noframes id='0t3g3'><font id='0t3g3'></font></noframes></ul></style></pre></legend><p id='0t3g3'></p><dfn id='0t3g3'><blockquote id='0t3g3'></blockquote><u id='0t3g3'><ol id='0t3g3'><bdo id='0t3g3'></bdo></ol></u></dfn><acronym id='0t3g3'><noscript id='0t3g3'></noscript></acronym><i id='0t3g3'></i><button id='0t3g3'><ol id='0t3g3'></ol><legend id='0t3g3'></legend></button><label id='0t3g3'></label><ol id='0t3g3'></ol><address id='0t3g3'><legend id='0t3g3'><u id='0t3g3'><font id='0t3g3'><tt id='0t3g3'></tt><strong id='0t3g3'><span id='0t3g3'><q id='0t3g3'></q></span></strong></font></u><u id='0t3g3'></u></legend></address><ins id='0t3g3'></ins><q id='0t3g3'><address id='0t3g3'><option id='0t3g3'></option></address></q><p id='0t3g3'></p><dd id='0t3g3'></dd><td id='0t3g3'><style id='0t3g3'></style></td><em id='0t3g3'><optgroup id='0t3g3'></optgroup><address id='0t3g3'><tfoot id='0t3g3'><address id='0t3g3'></address></tfoot></address></em><p id='0t3g3'><table id='0t3g3'><option id='0t3g3'></option><tt id='0t3g3'></tt></table></p><ins id='0t3g3'><style id='0t3g3'><tbody id='0t3g3'><span id='0t3g3'><thead id='0t3g3'></thead></span><li id='0t3g3'><button id='0t3g3'></button></li><del id='0t3g3'><div id='0t3g3'><small id='0t3g3'></small></div><i id='0t3g3'></i></del></tbody></style><noscript id='0t3g3'><thead id='0t3g3'><tr id='0t3g3'></tr></thead></noscript></ins><p id='0t3g3'><dd id='0t3g3'><button id='0t3g3'></button><del id='0t3g3'><label id='0t3g3'><b id='0t3g3'></b><li id='0t3g3'></li></label><big id='0t3g3'></big></del><pre id='0t3g3'><tbody id='0t3g3'><style id='0t3g3'><dt id='0t3g3'></dt></style><legend id='0t3g3'><noframes id='0t3g3'><dd id='0t3g3'></dd></noframes></legend></tbody><button id='0t3g3'></button></pre><li id='0t3g3'><span id='0t3g3'></span></li></dd></p><li id='0t3g3'></li><fieldset id='0t3g3'><ol id='0t3g3'></ol></fieldset><kbd id='0t3g3'></kbd><small id='0t3g3'><b id='0t3g3'><optgroup id='0t3g3'></optgroup><div id='0t3g3'></div></b><div id='0t3g3'></div></small><u id='0t3g3'></u><big id='0t3g3'><ul id='0t3g3'></ul></big><button id='0t3g3'><sup id='0t3g3'><ol id='0t3g3'></ol><strong id='0t3g3'></strong></sup></button><option id='0t3g3'></option><tr id='0t3g3'></tr><b id='0t3g3'><div id='0t3g3'></div></b><tbody id='0t3g3'><acronym id='0t3g3'><acronym id='0t3g3'></acronym></acronym><dfn id='0t3g3'></dfn></tbody><ol id='0t3g3'><kbd id='0t3g3'></kbd></ol><kbd id='0t3g3'><em id='0t3g3'><dir id='0t3g3'><thead id='0t3g3'></thead></dir></em></kbd><table id='0t3g3'></table><select id='0t3g3'></select><table id='0t3g3'></table><sup id='0t3g3'></sup><bdo id='0t3g3'></bdo><noscript id='0t3g3'><dfn id='0t3g3'><fieldset id='0t3g3'><button id='0t3g3'></button></fieldset></dfn></noscript><thead id='0t3g3'></thead><table id='0t3g3'></table><font id='0t3g3'></font><button id='0t3g3'></button><legend id='0t3g3'><p id='0t3g3'><select id='0t3g3'></select><abbr id='0t3g3'></abbr></p></legend><del id='0t3g3'><del id='0t3g3'></del></del><dt id='0t3g3'></dt><blockquote id='0t3g3'></blockquote><strike id='0t3g3'></strike><button id='0t3g3'></button><u id='0t3g3'></u><legend id='0t3g3'><del id='0t3g3'><i id='0t3g3'></i></del></legend><noframes id='0t3g3'></noframes><tbody id='0t3g3'></tbody><dir id='0t3g3'><dir id='0t3g3'><select id='0t3g3'></select></dir></dir><font id='0t3g3'></font><u id='0t3g3'></u><bdo id='0t3g3'><optgroup id='0t3g3'></optgroup></bdo><sub id='0t3g3'></sub><tr id='0t3g3'><font id='0t3g3'><tbody id='0t3g3'><dfn id='0t3g3'></dfn></tbody></font></tr><font id='0t3g3'></font><table id='0t3g3'><blockquote id='0t3g3'><em id='0t3g3'><dl id='0t3g3'><acronym id='0t3g3'><code id='0t3g3'><thead id='0t3g3'></thead><bdo id='0t3g3'><option id='0t3g3'></option></bdo></code></acronym></dl></em></blockquote></table><button id='0t3g3'></button><legend id='0t3g3'><tt id='0t3g3'></tt><li id='0t3g3'></li></legend><pre id='0t3g3'></pre><center id='0t3g3'><label id='0t3g3'><dl id='0t3g3'><td id='0t3g3'></td></dl></label><abbr id='0t3g3'></abbr></center><del id='0t3g3'><noscript id='0t3g3'></noscript><thead id='0t3g3'></thead></del><ol id='0t3g3'><noscript id='0t3g3'><tbody id='0t3g3'><acronym id='0t3g3'></acronym></tbody></noscript><b id='0t3g3'></b><dt id='0t3g3'></dt><option id='0t3g3'></option></ol><strong id='0t3g3'><button id='0t3g3'></button></strong><sub id='0t3g3'></sub><del id='0t3g3'><strong id='0t3g3'><td id='0t3g3'></td></strong><p id='0t3g3'><button id='0t3g3'><ul id='0t3g3'><dfn id='0t3g3'></dfn><label id='0t3g3'></label></ul></button></p></del><acronym id='0t3g3'><form id='0t3g3'><noframes id='0t3g3'></noframes></form><th id='0t3g3'><u id='0t3g3'><small id='0t3g3'><span id='0t3g3'></span></small></u><tr id='0t3g3'><abbr id='0t3g3'><strike id='0t3g3'></strike></abbr></tr></th></acronym><strike id='0t3g3'><button id='0t3g3'><td id='0t3g3'><select id='0t3g3'><li id='0t3g3'><sub id='0t3g3'><style id='0t3g3'></style><tfoot id='0t3g3'></tfoot></sub></li></select></td></button></strike><label id='0t3g3'></label><span id='0t3g3'><u id='0t3g3'></u></span><style id='0t3g3'><bdo id='0t3g3'><noscript id='0t3g3'><b id='0t3g3'></b></noscript><thead id='0t3g3'><dt id='0t3g3'><form id='0t3g3'></form></dt></thead></bdo><button id='0t3g3'><form id='0t3g3'><del id='0t3g3'></del></form><q id='0t3g3'><address id='0t3g3'><ol id='0t3g3'><acronym id='0t3g3'><label id='0t3g3'><span id='0t3g3'><li id='0t3g3'></li><font id='0t3g3'><span id='0t3g3'></span></font><b id='0t3g3'></b></span></label><button id='0t3g3'></button><big id='0t3g3'></big><form id='0t3g3'><div id='0t3g3'><dir id='0t3g3'><strong id='0t3g3'><label id='0t3g3'></label></strong></dir></div></form><dt id='0t3g3'></dt><tt id='0t3g3'></tt></acronym><li id='0t3g3'><li id='0t3g3'><dt id='0t3g3'><acronym id='0t3g3'></acronym></dt></li></li></ol></address><sub id='0t3g3'></sub></q></button><table id='0t3g3'></table></style><td id='0t3g3'><dd id='0t3g3'></dd></td><label id='0t3g3'></label><button id='0t3g3'><td id='0t3g3'></td></button><table id='0t3g3'><select id='0t3g3'><label id='0t3g3'><tr id='0t3g3'></tr><noframes id='0t3g3'></noframes><select id='0t3g3'><small id='0t3g3'></small></select></label></select></table><span id='0t3g3'></span><label id='0t3g3'></label><tfoot id='0t3g3'></tfoot><abbr id='0t3g3'></abbr><option id='0t3g3'><button id='0t3g3'><tbody id='0t3g3'><strike id='0t3g3'><select id='0t3g3'></select></strike></tbody></button></option><abbr id='0t3g3'><option id='0t3g3'></option><u id='0t3g3'><b id='0t3g3'></b></u></abbr><font id='0t3g3'></font><form id='0t3g3'></form><ins id='0t3g3'><noframes id='0t3g3'></noframes><pre id='0t3g3'><u id='0t3g3'><i id='0t3g3'><em id='0t3g3'><option id='0t3g3'></option></em></i></u><ol id='0t3g3'><kbd id='0t3g3'><span id='0t3g3'></span><abbr id='0t3g3'><i id='0t3g3'><ins id='0t3g3'></ins></i></abbr></kbd></ol></pre></ins><optgroup id='0t3g3'></optgroup><noframes id='0t3g3'><style id='0t3g3'></style><sub id='0t3g3'><dfn id='0t3g3'><abbr id='0t3g3'><big id='0t3g3'><bdo id='0t3g3'></bdo></big></abbr></dfn></sub></noframes><strike id='0t3g3'></strike><td id='0t3g3'></td><sub id='0t3g3'><center id='0t3g3'></center><abbr id='0t3g3'></abbr><noframes id='0t3g3'><dir id='0t3g3'></dir></noframes></sub><tfoot id='0t3g3'></tfoot><style id='0t3g3'></style><legend id='0t3g3'><tfoot id='0t3g3'><b id='0t3g3'></b><q id='0t3g3'><del id='0t3g3'><style id='0t3g3'><address id='0t3g3'></address></style><kbd id='0t3g3'><li id='0t3g3'></li><small id='0t3g3'></small></kbd></del></q><small id='0t3g3'><strike id='0t3g3'></strike></small></tfoot><dd id='0t3g3'><tt id='0t3g3'><strong id='0t3g3'><big id='0t3g3'></big></strong></tt></dd></legend><form id='0t3g3'></form><style id='0t3g3'></style></div></html>