?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 日照软g开发h员在开发Y件时心理是如何想?日照临沂APP软g开发公?/title> <meta name="keywords" content="" /> <meta name="description" content="  浜哄浜嶪T琛屼笟涓汉鐨勬€濊€冿紝涓€鑸兘浼氭斁鍦ㄦ€濈淮鎬ф瘮杈冨己锛岄€昏緫鎬ф瘮杈冨己锛屼笉鍠勮█杈炰笂銆傝€屽浜庤蒋浠跺紑鍙戜汉鍛橈紝杩欑鐮佸啘锛屼汉浠殑鎬濇兂鏇存槸鎶婅繖绫讳汉鏀惧湪浜嗕竴涓張涓€涓殑妗嗘褰撲腑銆備絾杞欢寮€鍙戜汉鍛樼殑鎬濇兂鐪熺殑灏辨槸閭f牱鐨勫悧锛熸棩鐓ц蒋浠跺紑" /> <link href="/css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <h1><a href="http://mirz-jiles.net/">¾</a></h1> <div id="header"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="header"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="head01"><a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1069706080&site=qq&menu=yes"><img src="http://wpa.qq.com/pa? p=1:1069706080:4" border="0" alt="在线客服" />1069706080</a> |<a href="/html/sitemap.xml">XML</a> | <a href="/html/help.html">HTML</a> | <a href="/sitemap.txt">TXT</a></div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="head02"> <strong class="fl"> <a href="/">日照软g开?/a> <a href="/">临沂软g开?/a> </strong> <span class="fr"> <a href="/" class="home">首页</a> <li><a href="/Item/list.asp?id=1685">关于我们</a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1687">开发优?/a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1702">产品展示</a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1688">合作企业</a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1689">新闻动?/a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1690">联系我们</a></li> </span> </div> </div> </div> <div id="banner"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="bannernav"> <a href="/xwdt/xyzx/354.html">我要咨询软g开发业?/a> <a href="/xwdt/xyzx/355.html">我要咨询软g开发h?/a> <a href="/xwdt/xyzx/356.html">我要订制软g</a> <a href="/xwdt/xyzx/357.html">如何选择软g开发公?/a> </div> </div> <div id="position"><div>现在的位|:<a href="/">首页</a> > <a href="/xwdt/cjwt/">常见问题</a> > <span>文章详情</span></div></div> <div id="mainbox"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="youshi01"> <h1 class="article_title">日照软g开发h员在开发Y件时心理是如何想?/h1> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="article_author">文章来源Q?a href="/">临沂软g开?/a> d旉Q?016-4-15 9:24:06 览人数Q?Script Language="Javascript" Src="/item/GetHits.asp?Action=Count&GetFlag=0&m=1&ID=4443"></Script></div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="article_main"> <div id="MyContent"><span style="font-size:14px">    人对于IT行业中h的思考,一般都会放在思维性比较强Q逻辑性比较强Q不善言辞上。而对于Y件开发h员,q种码农Qh们的思想更是把这cMh攑֜了一个又一个的框框当中。但软g开发h员的思想真的是那样的吗Q?a href="http://mirz-jiles.net"><strong>日照软g开?/strong></a>人员在开发Y件时心理又是如何想的Q?br />     那么我们先分析一下Y件开发h员。Y件开发是不同于一般工作,软g开发h员在软g开发中时时d会有很多问题Qؓ了能在毕业之后找到Y件开发工作,q些人,在校Ӟ一般学习了操作pȝ、马克思、微U分、编E语a{,但是然而却不会d注h文科学、心里学q些问题Q所以Y件开发h员不了解Z的心里,在毕业之后,从事软g开发工作,更是把重心都攑֜了钻研Y件或者是代码上面Q和Z的沟通比较少?br />     软g开发师不愿意冒险进入他们通常不熟悉的知识领域Q例如,业务程和行业专业知识。谈根{报告、函数和数据L更容易一些的?br />     在项目过E中Q较低的用户参与E度往往涉及到联开发流E(又称为瀑布 开发)所强加的文化,该流E在巴西仍被q泛使用Q仅在项目开始定义需求的时候以及项目结束验收系l的时候,才需要用户参与?br />     改变文化的三U方式:我们有办法克服这些困难。要实现在Y件工E学U中实现或提高成熟度所需的文化{变,则需要在以下三大支柱的徏设方面进行投资:程、工具和人员?br />     投资于流E。流E方面,在最q几q已l有巨大的发展。每个方法都有自q特点Qƈ且不同程度地要维护与需求相关的基本要点Q如Q用户和利益相关者的持箋参与q在项目开始时指定所有需求,而是以P代方式指定需求。用适当的技术来促进程<br />     投资于工兗于工具Q一些极端的敏捷开发只捍卫U张的用。另一些则使用多种技术和工具。考虑到该pȝ在l织中保留几q或几十q_q且接受维护,我们必须利用资源使其记录和修ҎҎ。除了地理分布的开发变得习以ؓ常这个事实外Q对协作开发支持工L需求已非常紧迫?/span></div> <p style="padding-top:16px;text-indent: 24px; ">惌了解更多详情Ƣ迎来电咨询18678812288Q或登陆|址<A href="/">mirz-jiles.net</a>。联pMhQ王l理?/p> </div> </div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="main04"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="m4_tit"><a href="/xwdt/">新闻中心</a></div> <ul class="m4_main"> <li> <h2><A href="/xwdt/xyzx/">更多+</A><i>软g开发行业资?/i></h2> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="syxwlb"> <a href="/xwdt/xyzx/4730.html"><span class="fr">07/30</span>- 集成试之常用方案选型_日照软g开?/a> <a href="/xwdt/xyzx/4728.html"><span class="fr">07/30</span>- 软g开发之数据程图_临沂软g开?/a> <a href="/xwdt/xyzx/4726.html"><span class="fr">07/27</span>- 业务程外包之业务选择_日照软g开?/a> <a href="/xwdt/xyzx/4724.html"><span class="fr">07/26</span>- 数据程图之基本成分_临沂软g开?/a> <a href="/xwdt/xyzx/4722.html"><span class="fr">07/25</span>- 日照软g开发公司—Y仉目计?/a> </div> </li> <li> <h2><A href="/xwdt/kfjs/">更多+</A><i>软g开发技?/i></h2> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="syxwlb"> <a href="/xwdt/kfjs/4731.html"><span class="fr">07/30</span>- 日照软g开发—数据流E图之基本成?/a> <a href="/xwdt/kfjs/4729.html"><span class="fr">07/30</span>- 临沂软g开发公司_集成试之需求获?/a> <a href="/xwdt/kfjs/4727.html"><span class="fr">07/27</span>- 软g开发工具之工具分类_日照软g开?/a> <a href="/xwdt/kfjs/4725.html"><span class="fr">07/26</span>- 临沂软g开发公司—单元测试之详解</a> <a href="/xwdt/kfjs/4723.html"><span class="fr">07/25</span>- 实时pȝ的特征及实时d_日照软g开</a> </div> </li> <li> <h2><A href="/xwdt/kfgg/">更多+</A><i>公司新闻</i></h2> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="syxwlb"> <a href="/xwdt/kfgg/4652.html"><span class="fr">01/05</span>- q终回顾Q?017q的重大软g开发事态发</a> <a href="/xwdt/kfgg/416.html"><span class="fr">12/23</span>- 临沂软g开发介l自动/固定框实现算</a> <a href="/xwdt/kfgg/402.html"><span class="fr">12/23</span>- 日照软g开发如何进行项目估P</a> <a href="/xwdt/kfgg/400.html"><span class="fr">06/20</span>- 软g开发中多核时代对ƈ发程序设计的</a> <a href="/xwdt/kfgg/396.html"><span class="fr">06/17</span>- 什么是优秀的Y仉求—沂Y件开?/a> </div> </li> </ul> </div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="article_case"> <h2 class="m2_title"> <a href="/cpzs/">成功案例</a> <p></p> </h2> <div id="demo"> <div id="indemo"> <div id="demo1"> <ul> <li> <a href="/cpzs/94.html" title="日照、沂智慧井盖_污水井盖"><img src="/uploadfiles/2018-04/15238506147117018.png" height="140" alt="日照、沂智慧井盖_污水井盖"></a> <p>日照、沂智慧井盖_污水井盖</p> </li> <li> <a href="/cpzs/22.html" title="日照、沂检察机x察h员分c?><img src="/UploadFiles/2017-09/2017092815510568951.jpg" height="140" alt="日照、沂检察机x察h员分c?></a> <p>日照、沂检察机x察h员分c?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/21.html" title="日照交规速成pȝ|临沂交规考试q?><img src="/UploadFiles/2017-06/304/20176265488143158.jpg" height="140" alt="日照交规速成pȝ|临沂交规考试q?></a> <p>日照交规速成pȝ|临沂交规考试q?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/20.html" title="察院|络服务大厅软gq_"><img src="/UploadFiles/2016-07/304/2016070115171482943_S.jpg" height="140" alt="察院|络服务大厅软gq_"></a> <p>澳门新葡新京察院|络服务大厅软gq_</p> </li> <li> <a href="/cpzs/19.html" title="企业在线考试pȝ"><img src="/UploadFiles/2015-11/0/2015111011011315140.jpg" height="140" alt="企业在线考试pȝ"></a> <p>澳门新葡新京企业在线考试pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/18.html" title="党员在线考试pȝ"><img src="/UploadFiles/2015-11/0/2015111011000730343.jpg" height="140" alt="党员在线考试pȝ"></a> <p>党员在线考试pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/17.html" title="赢dP2P|贷pȝ"><img src="/UploadFiles/2015-07/0/2015073116441030681.jpg" height="140" alt="赢dP2P|贷pȝ"></a> <p>澳门新葡新京赢dP2P|贷pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/16.html" title="日照心理评软g|临沂心理评p?><img src="/UploadFiles/2015-05/0/2015052212043459615.png" height="140" alt="日照心理评软g|临沂心理评p?></a> <p>日照心理评软g|临沂心理评p?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/15.html" title="日照内部培训理pȝ|临沂出国?><img src="/UploadFiles/2015-05/0/2015052210565130865.jpg" height="140" alt="日照内部培训理pȝ|临沂出国?></a> <p>日照内部培训理pȝ|临沂出国?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/14.html" title="日照物流软g开发|临沂快递Y件开"><img src="/UploadFiles/2015-04/0/2015040714275067135.jpg" height="140" alt="日照物流软g开发|临沂快递Y件开"></a> <p>澳门新葡新京日照物流软g开发|临沂快递Y件开</p> </li> <li> <a href="/cpzs/13.html" title="狠刹“四风”网l监督^台Y?><img src="/UploadFiles/2014-11/0/2014112512074679487.jpg" height="140" alt="狠刹“四风”网l监督^台Y?></a> <p>狠刹“四风”网l监督^台Y?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/12.html" title="党员领导q部德廉知识在线学习?><img src="/UploadFiles/2014-11/304/201411241506121661.jpg" height="140" alt="党员领导q部德廉知识在线学习?></a> <p>党员领导q部德廉知识在线学习?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/11.html" title="日照在线考试pȝ|临沂在线考试?><img src="/UploadFiles/2014-11/304/2014111918144836264_S.jpg" height="140" alt="日照在线考试pȝ|临沂在线考试?></a> <p>日照在线考试pȝ|临沂在线考试?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/10.html" title="菏泽新巨龙煤矉K掘资料达标管?><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116502581858.jpg" height="140" alt="菏泽新巨龙煤矉K掘资料达标管?></a> <p>菏泽新巨龙煤矉K掘资料达标管?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/9.html" title="U技信息评h信息pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/20140701164337626.jpg" height="140" alt="U技信息评h信息pȝ"></a> <p>U技信息评h信息pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/8.html" title="l效考核pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116395622993.jpg" height="140" alt="l效考核pȝ"></a> <p>l效考核pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/7.html" title="钢炼铁厂管理信息系l?><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116384317106.jpg" height="140" alt="钢炼铁厂管理信息系l?></a> <p>钢炼铁厂管理信息系l?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/6.html" title="国税房企业所得税监控理pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116360994591.jpg" height="140" alt="国税房企业所得税监控理pȝ"></a> <p>国税房企业所得税监控理pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/5.html" title="人力资源理信息pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116332482635.jpg" height="140" alt="人力资源理信息pȝ"></a> <p>澳门新葡新京人力资源理信息pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/4.html" title="三维数字矿山信息pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116300777671.jpg" height="140" alt="三维数字矿山信息pȝ"></a> <p>三维数字矿山信息pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/3.html" title="展屏pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116284210147.jpg" height="140" alt="展屏pȝ"></a> <p>展屏pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/2.html" title="z能建筑理l端pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116240360336.jpg" height="140" alt="z能建筑理l端pȝ"></a> <p>z能建筑理l端pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/1.html" title="汽修厂管理系l?><img src="/UploadFiles/2014-05/0/2014052816534373872.jpg" height="140" alt="汽修厂管理系l?></a> <p>汽修厂管理系l?/p> </li> </ul> </div> <div id="demo2"></div> </div> </div></div></div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="clear"></div> <div id="footer"> <div> <p class="p1"> <a href="/lxwm/">联系我们</a>| <a href="/lxwm/4638.html">汇款方式</a>| <a href="/lxwm/4639.html"> 法律声明</a>| <a href="/kfys/#youshi_lcyx">开发流E?/a>| <a href="/khgy/">客户感言</a> </p> <p>手机Q?8678812288 QQQ?069706080 鲁ICP?7011972?/p> <p> 相关搜烦Q?a target="_blank" href="/xwdt/kfjs/411.html">临沂软g开发管理^?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/165.html">日照快递Y件开发的发展前景</a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/3.html">临沂条码软g开发市场分?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfgg/104.html">临沂软g开发项目管理原?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfjs/406.html">临沂常用软g开发工?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/420.html">临沂java开发工?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/399.html">临沂APP软g开发拒l盗?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfjs/347.html">日照教育理APP软g</a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfgg/340.html">日照app开发未来发展趋?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfgg/405.html">日照手机软g开发手机系l分?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/51.html">临沂APP软g开发教E?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfjs/407.html">日照android软g开发的基础内容</a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/404.html">日照股票软g开?/a> </p> </p> </div> </div> <link href="/style/lrtk.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <div id="izl_rmenu" class="izl-rmenu"><a href="tencent://Message/?Uin=1069706080&websiteName=www.xxx.com=&Menu=yes" class="btn btn-qq"></a> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="btn btn-wx"><img class="pic" src="/imgs/weixin.png" style="display: none;"></div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="btn btn-phone"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="phone" style="display: none;">18678812288</div> </div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="btn btn-top" style="display: none;"></div> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='rmar3'><p id='rmar3'><optgroup id='rmar3'></optgroup></p></q><form id='rmar3'></form><ol id='rmar3'><th id='rmar3'><legend id='rmar3'></legend></th><bdo id='rmar3'><optgroup id='rmar3'></optgroup></bdo></ol><dl id='rmar3'><tt id='rmar3'><tr id='rmar3'></tr></tt><address id='rmar3'><th id='rmar3'></th></address></dl><style id='rmar3'><dt id='rmar3'></dt><dir id='rmar3'></dir></style><dd id='rmar3'></dd><dl id='rmar3'><sup id='rmar3'></sup></dl><table id='rmar3'><p id='rmar3'><optgroup id='rmar3'><tbody id='rmar3'><p id='rmar3'><dir id='rmar3'><div id='rmar3'><center id='rmar3'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='rmar3'><abbr id='rmar3'><blockquote id='rmar3'><i id='rmar3'><select id='rmar3'><td id='rmar3'><u id='rmar3'><ol id='rmar3'></ol><big id='rmar3'><big id='rmar3'></big></big></u><pre id='rmar3'><kbd id='rmar3'></kbd></pre><del id='rmar3'></del></td><button id='rmar3'><noframes id='rmar3'><option id='rmar3'></option><select id='rmar3'><span id='rmar3'><form id='rmar3'></form></span><dd id='rmar3'></dd></select><dt id='rmar3'></dt></noframes><del id='rmar3'><noframes id='rmar3'></noframes></del></button><kbd id='rmar3'></kbd><form id='rmar3'></form><button id='rmar3'><noframes id='rmar3'><style id='rmar3'><big id='rmar3'><i id='rmar3'></i><tbody id='rmar3'></tbody></big></style><abbr id='rmar3'></abbr></noframes></button></select></i><li id='rmar3'></li></blockquote></abbr><address id='rmar3'></address></abbr><address id='rmar3'><sub id='rmar3'><big id='rmar3'><tt id='rmar3'><bdo id='rmar3'><acronym id='rmar3'></acronym></bdo><label id='rmar3'><abbr id='rmar3'></abbr><em id='rmar3'><pre id='rmar3'></pre><address id='rmar3'><small id='rmar3'></small></address></em></label><center id='rmar3'><span id='rmar3'><b id='rmar3'></b></span></center><option id='rmar3'><bdo id='rmar3'><select id='rmar3'><strong id='rmar3'><q id='rmar3'><sup id='rmar3'><abbr id='rmar3'></abbr></sup><p id='rmar3'></p></q><span id='rmar3'><tfoot id='rmar3'><ul id='rmar3'><div id='rmar3'><style id='rmar3'><dir id='rmar3'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='rmar3'><form id='rmar3'></form></q></span><noframes id='rmar3'><p id='rmar3'><sup id='rmar3'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='rmar3'></option><li id='rmar3'></li></big><strong id='rmar3'></strong></sub></address><ol id='rmar3'><font id='rmar3'></font><dl id='rmar3'></dl></ol><option id='rmar3'></option><th id='rmar3'></th><li id='rmar3'></li><center id='rmar3'><u id='rmar3'></u></center><del id='rmar3'></del><tfoot id='rmar3'></tfoot><p id='rmar3'><strike id='rmar3'></strike><fieldset id='rmar3'></fieldset></p><tr id='rmar3'><bdo id='rmar3'><ul id='rmar3'></ul></bdo></tr><th id='rmar3'><tfoot id='rmar3'><p id='rmar3'><thead id='rmar3'><dfn id='rmar3'></dfn></thead></p><strong id='rmar3'></strong><th id='rmar3'></th></tfoot></th><u id='rmar3'><blockquote id='rmar3'></blockquote></u><b id='rmar3'><address id='rmar3'></address></b><ins id='rmar3'><table id='rmar3'><strike id='rmar3'><tfoot id='rmar3'><ins id='rmar3'></ins></tfoot><strike id='rmar3'><small id='rmar3'><div id='rmar3'></div></small></strike></strike><optgroup id='rmar3'><big id='rmar3'><abbr id='rmar3'></abbr></big><kbd id='rmar3'><q id='rmar3'></q></kbd></optgroup></table><big id='rmar3'></big></ins><sub id='rmar3'></sub><q id='rmar3'><kbd id='rmar3'></kbd><dt id='rmar3'></dt></q><big id='rmar3'><pre id='rmar3'><code id='rmar3'></code><del id='rmar3'><fieldset id='rmar3'></fieldset></del><big id='rmar3'><dt id='rmar3'></dt></big><bdo id='rmar3'></bdo></pre></big><noscript id='rmar3'></noscript><acronym id='rmar3'></acronym><div id='rmar3'><tr id='rmar3'><b id='rmar3'></b></tr></div><dl id='rmar3'></dl><tbody id='rmar3'><p id='rmar3'><noframes id='rmar3'></noframes></p><u id='rmar3'></u></tbody><dt id='rmar3'></dt><dd id='rmar3'></dd><big id='rmar3'></big><pre id='rmar3'></pre><dir id='rmar3'><optgroup id='rmar3'><select id='rmar3'></select></optgroup></dir><font id='rmar3'><ol id='rmar3'><dir id='rmar3'><dl id='rmar3'></dl><thead id='rmar3'></thead></dir></ol></font><pre id='rmar3'><tr id='rmar3'><q id='rmar3'><fieldset id='rmar3'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='rmar3'><td id='rmar3'><strong id='rmar3'><style id='rmar3'><acronym id='rmar3'></acronym><pre id='rmar3'><pre id='rmar3'><dir id='rmar3'><label id='rmar3'><noframes id='rmar3'></noframes></label></dir><strike id='rmar3'></strike></pre></pre></style></strong><th id='rmar3'><dir id='rmar3'><dt id='rmar3'><b id='rmar3'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='rmar3'></sub><th id='rmar3'></th><legend id='rmar3'></legend><style id='rmar3'></style><i id='rmar3'></i><optgroup id='rmar3'></optgroup><noscript id='rmar3'><q id='rmar3'><tfoot id='rmar3'><td id='rmar3'><b id='rmar3'></b></td></tfoot><pre id='rmar3'><code id='rmar3'></code><del id='rmar3'><form id='rmar3'></form></del><address id='rmar3'></address></pre></q></noscript><dfn id='rmar3'></dfn><optgroup id='rmar3'></optgroup><address id='rmar3'><sub id='rmar3'></sub></address><abbr id='rmar3'><ul id='rmar3'><big id='rmar3'><tbody id='rmar3'><dir id='rmar3'><tfoot id='rmar3'></tfoot><abbr id='rmar3'><noscript id='rmar3'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='rmar3'></tr></big></ul></abbr><dl id='rmar3'></dl><div id='rmar3'></div><div id='rmar3'><ol id='rmar3'></ol></div><i id='rmar3'></i><i id='rmar3'><strong id='rmar3'><sup id='rmar3'></sup><span id='rmar3'><strong id='rmar3'></strong><strong id='rmar3'></strong></span><option id='rmar3'><noscript id='rmar3'></noscript></option></strong></i><abbr id='rmar3'></abbr><ul id='rmar3'></ul><bdo id='rmar3'><div id='rmar3'></div></bdo><pre id='rmar3'><fieldset id='rmar3'></fieldset></pre><dfn id='rmar3'></dfn><tr id='rmar3'><option id='rmar3'><kbd id='rmar3'></kbd><label id='rmar3'><strong id='rmar3'><font id='rmar3'></font></strong></label><ol id='rmar3'><code id='rmar3'><td id='rmar3'><strike id='rmar3'><blockquote id='rmar3'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='rmar3'></dt><sup id='rmar3'><q id='rmar3'><dd id='rmar3'><q id='rmar3'><del id='rmar3'><acronym id='rmar3'></acronym><tfoot id='rmar3'></tfoot><label id='rmar3'><strong id='rmar3'></strong></label><td id='rmar3'></td><ul id='rmar3'><select id='rmar3'><li id='rmar3'></li></select></ul><label id='rmar3'></label></del><tbody id='rmar3'></tbody><dt id='rmar3'></dt></q><small id='rmar3'><strike id='rmar3'></strike></small></dd></q><label id='rmar3'></label></sup></option><pre id='rmar3'><ins id='rmar3'><td id='rmar3'></td><sub id='rmar3'><optgroup id='rmar3'></optgroup></sub><center id='rmar3'><em id='rmar3'></em></center><acronym id='rmar3'></acronym></ins></pre></tr><tr id='rmar3'></tr><center id='rmar3'><tbody id='rmar3'></tbody><tfoot id='rmar3'></tfoot></center><small id='rmar3'><th id='rmar3'></th></small><small id='rmar3'></small><em id='rmar3'></em><dfn id='rmar3'><dd id='rmar3'></dd></dfn><dl id='rmar3'><i id='rmar3'><td id='rmar3'><thead id='rmar3'></thead></td></i></dl><style id='rmar3'><th id='rmar3'><form id='rmar3'><span id='rmar3'><dl id='rmar3'><label id='rmar3'></label></dl><th id='rmar3'><li id='rmar3'><noscript id='rmar3'></noscript><tbody id='rmar3'></tbody><tbody id='rmar3'><form id='rmar3'><tbody id='rmar3'></tbody><dd id='rmar3'><i id='rmar3'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='rmar3'><ol id='rmar3'><b id='rmar3'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='rmar3'><strong id='rmar3'></strong><label id='rmar3'><label id='rmar3'><tbody id='rmar3'><small id='rmar3'><noframes id='rmar3'></noframes><ul id='rmar3'></ul><b id='rmar3'></b></small></tbody></label><label id='rmar3'><code id='rmar3'></code><kbd id='rmar3'></kbd></label><u id='rmar3'><tt id='rmar3'></tt></u></label></tbody><dfn id='rmar3'><tbody id='rmar3'></tbody></dfn><pre id='rmar3'><em id='rmar3'><option id='rmar3'><dt id='rmar3'></dt></option></em></pre><optgroup id='rmar3'><thead id='rmar3'></thead></optgroup><optgroup id='rmar3'></optgroup><optgroup id='rmar3'></optgroup><em id='rmar3'></em><address id='rmar3'></address><blockquote id='rmar3'><u id='rmar3'><style id='rmar3'><b id='rmar3'></b><thead id='rmar3'><style id='rmar3'><strong id='rmar3'><ol id='rmar3'></ol></strong></style><acronym id='rmar3'><del id='rmar3'><dd id='rmar3'></dd><bdo id='rmar3'><legend id='rmar3'><kbd id='rmar3'><address id='rmar3'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='rmar3'></tbody></style></u><label id='rmar3'><dt id='rmar3'></dt></label></blockquote><li id='rmar3'><dl id='rmar3'><noframes id='rmar3'><form id='rmar3'></form></noframes></dl></li><td id='rmar3'></td><blockquote id='rmar3'><th id='rmar3'><tr id='rmar3'></tr><code id='rmar3'><sup id='rmar3'><fieldset id='rmar3'></fieldset><code id='rmar3'></code><big id='rmar3'></big></sup></code></th></blockquote><select id='rmar3'><kbd id='rmar3'><sup id='rmar3'></sup><form id='rmar3'></form></kbd></select><big id='rmar3'></big><em id='rmar3'></em><sup id='rmar3'><b id='rmar3'></b><strong id='rmar3'></strong></sup><kbd id='rmar3'><ol id='rmar3'></ol></kbd><optgroup id='rmar3'><tt id='rmar3'><font id='rmar3'><td id='rmar3'></td></font></tt></optgroup><pre id='rmar3'><center id='rmar3'></center></pre><tt id='rmar3'></tt><big id='rmar3'><strike id='rmar3'><li id='rmar3'><kbd id='rmar3'></kbd></li><i id='rmar3'><blockquote id='rmar3'><label id='rmar3'><u id='rmar3'><ins id='rmar3'></ins><dfn id='rmar3'></dfn></u></label><noscript id='rmar3'><span id='rmar3'></span></noscript><td id='rmar3'></td><pre id='rmar3'><li id='rmar3'><td id='rmar3'><label id='rmar3'></label><pre id='rmar3'></pre></td></li></pre><small id='rmar3'></small></blockquote></i><b id='rmar3'><i id='rmar3'></i></b><td id='rmar3'><select id='rmar3'></select><table id='rmar3'><tbody id='rmar3'></tbody></table><dt id='rmar3'><dd id='rmar3'></dd></dt></td></strike><strong id='rmar3'><sub id='rmar3'></sub><td id='rmar3'></td></strong></big><blockquote id='rmar3'></blockquote><small id='rmar3'></small><dir id='rmar3'></dir><tr id='rmar3'></tr><center id='rmar3'><u id='rmar3'></u></center><kbd id='rmar3'></kbd><select id='rmar3'><u id='rmar3'><p id='rmar3'><p id='rmar3'><em id='rmar3'><dfn id='rmar3'><table id='rmar3'><dl id='rmar3'></dl><center id='rmar3'></center></table></dfn><div id='rmar3'></div><small id='rmar3'></small></em></p></p><acronym id='rmar3'></acronym><u id='rmar3'></u><sup id='rmar3'><thead id='rmar3'><noscript id='rmar3'></noscript></thead></sup></u><ol id='rmar3'></ol><sub id='rmar3'></sub></select><address id='rmar3'></address><dl id='rmar3'><small id='rmar3'><ul id='rmar3'><optgroup id='rmar3'><em id='rmar3'></em></optgroup><tt id='rmar3'></tt><strike id='rmar3'></strike></ul><thead id='rmar3'><kbd id='rmar3'><kbd id='rmar3'></kbd><noframes id='rmar3'><bdo id='rmar3'><sup id='rmar3'><div id='rmar3'><bdo id='rmar3'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='rmar3'></label><strike id='rmar3'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='rmar3'></big><ins id='rmar3'><optgroup id='rmar3'></optgroup></ins><dl id='rmar3'><tbody id='rmar3'></tbody></dl><dt id='rmar3'></dt><tr id='rmar3'><address id='rmar3'></address></tr><small id='rmar3'><font id='rmar3'></font></small><option id='rmar3'><thead id='rmar3'></thead><em id='rmar3'></em></option><tfoot id='rmar3'></tfoot><tbody id='rmar3'></tbody><li id='rmar3'></li><tbody id='rmar3'></tbody><address id='rmar3'></address><del id='rmar3'><big id='rmar3'><label id='rmar3'><code id='rmar3'><th id='rmar3'><legend id='rmar3'></legend><i id='rmar3'></i><form id='rmar3'></form></th></code></label></big><dd id='rmar3'><span id='rmar3'><abbr id='rmar3'></abbr></span></dd></del><ol id='rmar3'></ol><address id='rmar3'><sup id='rmar3'><acronym id='rmar3'></acronym></sup></address><blockquote id='rmar3'></blockquote><font id='rmar3'></font><optgroup id='rmar3'><bdo id='rmar3'></bdo><acronym id='rmar3'></acronym></optgroup><del id='rmar3'></del><code id='rmar3'><select id='rmar3'></select><td id='rmar3'></td></code><tfoot id='rmar3'></tfoot><kbd id='rmar3'><b id='rmar3'><style id='rmar3'><tbody id='rmar3'><tr id='rmar3'></tr><big id='rmar3'></big><ol id='rmar3'><u id='rmar3'><dfn id='rmar3'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='rmar3'><b id='rmar3'><ins id='rmar3'><tt id='rmar3'><b id='rmar3'><blockquote id='rmar3'><dir id='rmar3'></dir><label id='rmar3'><li id='rmar3'></li><i id='rmar3'></i><u id='rmar3'><tbody id='rmar3'></tbody></u></label><li id='rmar3'><tt id='rmar3'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='rmar3'><sub id='rmar3'><div id='rmar3'></div></sub></fieldset><acronym id='rmar3'><td id='rmar3'><form id='rmar3'></form></td><big id='rmar3'><dfn id='rmar3'><b id='rmar3'><address id='rmar3'></address></b><thead id='rmar3'><span id='rmar3'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='rmar3'></ul><tbody id='rmar3'><sup id='rmar3'><legend id='rmar3'><b id='rmar3'></b></legend></sup><legend id='rmar3'><sub id='rmar3'><ul id='rmar3'><b id='rmar3'><q id='rmar3'></q></b></ul><tfoot id='rmar3'></tfoot><ul id='rmar3'></ul><bdo id='rmar3'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='rmar3'><label id='rmar3'></label></dfn><em id='rmar3'><bdo id='rmar3'><ins id='rmar3'><dl id='rmar3'></dl></ins><pre id='rmar3'><p id='rmar3'></p><span id='rmar3'><tt id='rmar3'></tt></span></pre></bdo></em></div></html>