?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp l效考核pȝ-日照临沂APP软g开发公?/title> <meta name="keywords" content="" /> <meta name="description" content="璇ョ郴缁熸湰鐫€绠€鍗曘€侀€傜敤銆佸悎鐞嗙殑鍘熷垯锛屾瀯寤轰簡婊¤冻闆嗗洟銆佸叕鍙搞€侀儴闂ㄣ€佷汉鍛樺洓绾х殑鍏ㄩ潰绔嬩綋鐨勭哗鏁堣€冩牳骞冲彴锛岃兘寤虹珛绉戝鐨勮€冩牳浣撶郴锛岀畝鍗曢€傜敤锛岀瀛﹀悎鐞嗭紝涓轰紒涓氭彁渚涙湁鍔涜€冩牳淇濋殰锛屾彁楂樹簡浼佷笟鍛樺伐鐨勮嚜鎴戠鐞嗘剰璇嗗拰璐d换鎰燂紝鏋佸ぇ鎻愬崌" /> <link href="/css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <h1><a href="http://mirz-jiles.net/">¾</a></h1> <div id="header"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="header"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="head01"><a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1069706080&site=qq&menu=yes"><img src="http://wpa.qq.com/pa? p=1:1069706080:4" border="0" alt="在线客服" />1069706080</a> |<a href="/html/sitemap.xml">XML</a> | <a href="/html/help.html">HTML</a> | <a href="/sitemap.txt">TXT</a></div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="head02"> <strong class="fl"> <a href="/">日照软g开?/a> <a href="/">临沂软g开?/a> </strong> <span class="fr"> <a href="/" class="home">首页</a> <li><a href="/Item/list.asp?id=1685">关于我们</a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1687">开发优?/a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1702">产品展示</a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1688">合作企业</a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1689">新闻动?/a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1690">联系我们</a></li> </span> </div> </div> </div> <div id="banner"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="bannernav"> <a href="/xwdt/xyzx/354.html">我要咨询软g开发业?/a> <a href="/xwdt/xyzx/355.html">我要咨询软g开发h?/a> <a href="/xwdt/xyzx/356.html">我要订制软g</a> <a href="/xwdt/xyzx/357.html">如何选择软g开发公?/a> </div> </div> <div id="position"><div>现在的位|:<a href="/">首页</a> > <a href="/cpzs/">产品pȝ</a> > <span>产品详情</span></div></div> <div id="mainbox"> <h1 class="product_title">l效考核pȝ</h1> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="product_main"><div id="MyContent"><div>该系l本着单、适用、合理的原则Q构Z满集团、公司、部门、h员四U的全面立体的W效考核q_Q能建立U学的考核体系Q简单适用Q科学合理,Z业提供有力考核保障Q提高了企业员工的自我管理意识和责Q感,极大提升了企业的整体效益。济南赢L技不断在原有pȝ上进行优化和扩展Q把q套考核体系不断贯彻C业中Qؓ企业的发展做出应有的贡献?nbsp;<br /> <br /> <strong>pȝ亮点Q?nbsp; </strong><br /> <br /> 不同旉、不同地域、不同范围的多考核方式?nbsp;<br /> <br /> Z互联|应用,l效考核和管理不受地域限Ӟ只要有互联网l的地方pq行l效理和考核Q只要有互联|的地方Q领导就能监控公司W效情c?nbsp;<br /> <br /> 思想先进Q科学全面,设计灉|Q系l逻辑清晰Q环环相扣?br />  <br /> l效理整个q程形成闭环理Q有考核Q有分析Q有改进?nbsp;<br /> <br /> 本系l根据不同的角色Q共分ؓ三个模块QW效计划管理、W效考核实施和W效结果管理。各模块实现的功能介l如下:<br /> <br /> Q?QW效计划管理:<br /> <br /> ●提供考核要点分类理功能?nbsp;<br /> <br /> ●用户可以按岗位分类建立考核模板?br />  <br /> ●可Ҏ不同的员工,灉|改动要点及相关的评h标准?nbsp;<br /> <br /> ●可讑֮考核周期、考核目{,Ҏ用户需求自行设计考核表?br /> <br /> Q?QW效实?br /> <br /> ●提供各考核M|上考核功能?br /> <br /> ●对未进行考核的主体提醒功?br /> <br /> Q?QW效结果管?br /> <br /> ●根据W效考核l果计算相应得分Q对个h做出评hQƈҎ考核情况制定相应的奖惩,自动产生相应的W效薪资?nbsp;<br /> <br /> ●支持从不同角度对考核l果q行分析和统计?<div id="qfc8qvhy30qkb" style="text-align:center"> </div> </div> <h2><strong>软g界面</strong></h2> <br /> <img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116395622993.jpg" /><br /> <br /> <img src="http://127.0.0.1/UploadFiles/2014-07/304/2014715688726218.jpg" /></div> </div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="main04"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="m4_tit"><a href="/xwdt/">新闻中心</a></div> <ul class="m4_main"> <li> <h2><A href="/xwdt/xyzx/">更多+</A><i>软g开发行业资?/i></h2> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="syxwlb"> <a href="/xwdt/xyzx/4730.html"><span class="fr">07/30</span>- 集成试之常用方案选型_日照软g开?/a> <a href="/xwdt/xyzx/4728.html"><span class="fr">07/30</span>- 软g开发之数据程图_临沂软g开?/a> <a href="/xwdt/xyzx/4726.html"><span class="fr">07/27</span>- 业务程外包之业务选择_日照软g开?/a> <a href="/xwdt/xyzx/4724.html"><span class="fr">07/26</span>- 数据程图之基本成分_临沂软g开?/a> <a href="/xwdt/xyzx/4722.html"><span class="fr">07/25</span>- 日照软g开发公司—Y仉目计?/a> </div> </li> <li> <h2><A href="/xwdt/kfjs/">更多+</A><i>软g开发技?/i></h2> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="syxwlb"> <a href="/xwdt/kfjs/4731.html"><span class="fr">07/30</span>- 日照软g开发—数据流E图之基本成?/a> <a href="/xwdt/kfjs/4729.html"><span class="fr">07/30</span>- 临沂软g开发公司_集成试之需求获?/a> <a href="/xwdt/kfjs/4727.html"><span class="fr">07/27</span>- 软g开发工具之工具分类_日照软g开?/a> <a href="/xwdt/kfjs/4725.html"><span class="fr">07/26</span>- 临沂软g开发公司—单元测试之详解</a> <a href="/xwdt/kfjs/4723.html"><span class="fr">07/25</span>- 实时pȝ的特征及实时d_日照软g开</a> </div> </li> <li> <h2><A href="/xwdt/kfgg/">更多+</A><i>公司新闻</i></h2> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="syxwlb"> <a href="/xwdt/kfgg/4652.html"><span class="fr">01/05</span>- q终回顾Q?017q的重大软g开发事态发</a> <a href="/xwdt/kfgg/416.html"><span class="fr">12/23</span>- 临沂软g开发介l自动/固定框实现算</a> <a href="/xwdt/kfgg/402.html"><span class="fr">12/23</span>- 日照软g开发如何进行项目估P</a> <a href="/xwdt/kfgg/400.html"><span class="fr">06/20</span>- 软g开发中多核时代对ƈ发程序设计的</a> <a href="/xwdt/kfgg/396.html"><span class="fr">06/17</span>- 什么是优秀的Y仉求—沂Y件开?/a> </div> </li> </ul> </div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="article_case"> <h2 class="m2_title"> <a href="/cpzs/">成功案例</a> <p></p> </h2> <div id="demo"> <div id="indemo"> <div id="demo1"> <ul> <li> <a href="/cpzs/94.html" title="日照、沂智慧井盖_污水井盖"><img src="/uploadfiles/2018-04/15238506147117018.png" height="140" alt="日照、沂智慧井盖_污水井盖"></a> <p>澳门新葡新京日照、沂智慧井盖_污水井盖</p> </li> <li> <a href="/cpzs/22.html" title="日照、沂检察机x察h员分c?><img src="/UploadFiles/2017-09/2017092815510568951.jpg" height="140" alt="日照、沂检察机x察h员分c?></a> <p>日照、沂检察机x察h员分c?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/21.html" title="日照交规速成pȝ|临沂交规考试q?><img src="/UploadFiles/2017-06/304/20176265488143158.jpg" height="140" alt="日照交规速成pȝ|临沂交规考试q?></a> <p>日照交规速成pȝ|临沂交规考试q?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/20.html" title="察院|络服务大厅软gq_"><img src="/UploadFiles/2016-07/304/2016070115171482943_S.jpg" height="140" alt="察院|络服务大厅软gq_"></a> <p>察院|络服务大厅软gq_</p> </li> <li> <a href="/cpzs/19.html" title="企业在线考试pȝ"><img src="/UploadFiles/2015-11/0/2015111011011315140.jpg" height="140" alt="企业在线考试pȝ"></a> <p>企业在线考试pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/18.html" title="党员在线考试pȝ"><img src="/UploadFiles/2015-11/0/2015111011000730343.jpg" height="140" alt="党员在线考试pȝ"></a> <p>党员在线考试pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/17.html" title="赢dP2P|贷pȝ"><img src="/UploadFiles/2015-07/0/2015073116441030681.jpg" height="140" alt="赢dP2P|贷pȝ"></a> <p>赢dP2P|贷pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/16.html" title="日照心理评软g|临沂心理评p?><img src="/UploadFiles/2015-05/0/2015052212043459615.png" height="140" alt="日照心理评软g|临沂心理评p?></a> <p>日照心理评软g|临沂心理评p?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/15.html" title="日照内部培训理pȝ|临沂出国?><img src="/UploadFiles/2015-05/0/2015052210565130865.jpg" height="140" alt="日照内部培训理pȝ|临沂出国?></a> <p>日照内部培训理pȝ|临沂出国?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/14.html" title="日照物流软g开发|临沂快递Y件开"><img src="/UploadFiles/2015-04/0/2015040714275067135.jpg" height="140" alt="日照物流软g开发|临沂快递Y件开"></a> <p>澳门新葡新京日照物流软g开发|临沂快递Y件开</p> </li> <li> <a href="/cpzs/13.html" title="狠刹“四风”网l监督^台Y?><img src="/UploadFiles/2014-11/0/2014112512074679487.jpg" height="140" alt="狠刹“四风”网l监督^台Y?></a> <p>狠刹“四风”网l监督^台Y?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/12.html" title="党员领导q部德廉知识在线学习?><img src="/UploadFiles/2014-11/304/201411241506121661.jpg" height="140" alt="党员领导q部德廉知识在线学习?></a> <p>党员领导q部德廉知识在线学习?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/11.html" title="日照在线考试pȝ|临沂在线考试?><img src="/UploadFiles/2014-11/304/2014111918144836264_S.jpg" height="140" alt="日照在线考试pȝ|临沂在线考试?></a> <p>日照在线考试pȝ|临沂在线考试?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/10.html" title="菏泽新巨龙煤矉K掘资料达标管?><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116502581858.jpg" height="140" alt="菏泽新巨龙煤矉K掘资料达标管?></a> <p>菏泽新巨龙煤矉K掘资料达标管?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/9.html" title="U技信息评h信息pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/20140701164337626.jpg" height="140" alt="U技信息评h信息pȝ"></a> <p>U技信息评h信息pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/8.html" title="l效考核pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116395622993.jpg" height="140" alt="l效考核pȝ"></a> <p>l效考核pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/7.html" title="钢炼铁厂管理信息系l?><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116384317106.jpg" height="140" alt="钢炼铁厂管理信息系l?></a> <p>钢炼铁厂管理信息系l?/p> </li> <li> <a href="/cpzs/6.html" title="国税房企业所得税监控理pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116360994591.jpg" height="140" alt="国税房企业所得税监控理pȝ"></a> <p>澳门新葡新京国税房企业所得税监控理pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/5.html" title="人力资源理信息pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116332482635.jpg" height="140" alt="人力资源理信息pȝ"></a> <p>澳门新葡新京人力资源理信息pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/4.html" title="三维数字矿山信息pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116300777671.jpg" height="140" alt="三维数字矿山信息pȝ"></a> <p>澳门新葡新京三维数字矿山信息pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/3.html" title="展屏pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116284210147.jpg" height="140" alt="展屏pȝ"></a> <p>展屏pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/2.html" title="z能建筑理l端pȝ"><img src="/UploadFiles/2014-07/0/2014070116240360336.jpg" height="140" alt="z能建筑理l端pȝ"></a> <p>z能建筑理l端pȝ</p> </li> <li> <a href="/cpzs/1.html" title="汽修厂管理系l?><img src="/UploadFiles/2014-05/0/2014052816534373872.jpg" height="140" alt="汽修厂管理系l?></a> <p>汽修厂管理系l?/p> </li> </ul> </div> <div id="demo2"></div> </div> </div></div></div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="clear"></div> <div id="footer"> <div> <p class="p1"> <a href="/lxwm/">联系我们</a>| <a href="/lxwm/4638.html">汇款方式</a>| <a href="/lxwm/4639.html"> 法律声明</a>| <a href="/kfys/#youshi_lcyx">开发流E?/a>| <a href="/khgy/">客户感言</a> </p> <p>手机Q?8678812288 QQQ?069706080 鲁ICP?7011972?/p> <p> 相关搜烦Q?a target="_blank" href="/xwdt/kfjs/411.html">临沂软g开发管理^?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/165.html">日照快递Y件开发的发展前景</a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/3.html">临沂条码软g开发市场分?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfgg/104.html">临沂软g开发项目管理原?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfjs/406.html">临沂常用软g开发工?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/420.html">临沂java开发工?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/399.html">临沂APP软g开发拒l盗?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfjs/347.html">日照教育理APP软g</a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfgg/340.html">日照app开发未来发展趋?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfgg/405.html">日照手机软g开发手机系l分?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/51.html">临沂APP软g开发教E?/a>| <a target="_blank" href="/xwdt/kfjs/407.html">日照android软g开发的基础内容</a>| <a target="_blank" href="/xwdt/xyzx/404.html">日照股票软g开?/a> </p> </p> </div> </div> <link href="/style/lrtk.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <div id="izl_rmenu" class="izl-rmenu"><a href="tencent://Message/?Uin=1069706080&websiteName=www.xxx.com=&Menu=yes" class="btn btn-qq"></a> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="btn btn-wx"><img class="pic" src="/imgs/weixin.png" style="display: none;"></div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="btn btn-phone"> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="phone" style="display: none;">18678812288</div> </div> <div id="qfc8qvhy30qkb" class="btn btn-top" style="display: none;"></div> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='1yx5l'><dl id='1yx5l'></dl></pre><strike id='1yx5l'></strike><p id='1yx5l'><legend id='1yx5l'></legend><noframes id='1yx5l'><small id='1yx5l'></small><noframes id='1yx5l'></noframes></noframes></p><style id='1yx5l'><q id='1yx5l'></q></style><big id='1yx5l'></big><form id='1yx5l'></form><blockquote id='1yx5l'><ul id='1yx5l'><span id='1yx5l'><b id='1yx5l'><ol id='1yx5l'><big id='1yx5l'><span id='1yx5l'></span></big></ol><small id='1yx5l'></small><ol id='1yx5l'><ul id='1yx5l'><tbody id='1yx5l'><fieldset id='1yx5l'><strong id='1yx5l'><li id='1yx5l'><bdo id='1yx5l'><abbr id='1yx5l'></abbr></bdo><span id='1yx5l'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='1yx5l'><noframes id='1yx5l'><tbody id='1yx5l'></tbody></noframes></legend></b><strong id='1yx5l'></strong></span></ul></blockquote><center id='1yx5l'><small id='1yx5l'><ins id='1yx5l'><td id='1yx5l'><div id='1yx5l'></div></td></ins></small></center><del id='1yx5l'><p id='1yx5l'></p><noscript id='1yx5l'><small id='1yx5l'><b id='1yx5l'></b><style id='1yx5l'></style><i id='1yx5l'></i><small id='1yx5l'><dl id='1yx5l'></dl><fieldset id='1yx5l'><form id='1yx5l'><dt id='1yx5l'><code id='1yx5l'></code><code id='1yx5l'><div id='1yx5l'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='1yx5l'><kbd id='1yx5l'></kbd><sup id='1yx5l'><th id='1yx5l'></th></sup></thead><sup id='1yx5l'><strong id='1yx5l'><i id='1yx5l'></i></strong><small id='1yx5l'><div id='1yx5l'></div></small><ins id='1yx5l'></ins></sup><legend id='1yx5l'><table id='1yx5l'></table></legend></noscript></del><li id='1yx5l'><optgroup id='1yx5l'></optgroup></li><label id='1yx5l'></label><label id='1yx5l'></label><sub id='1yx5l'></sub><del id='1yx5l'></del><em id='1yx5l'><dd id='1yx5l'></dd></em><small id='1yx5l'></small><optgroup id='1yx5l'><dfn id='1yx5l'></dfn></optgroup><option id='1yx5l'><tr id='1yx5l'><code id='1yx5l'></code></tr></option><fieldset id='1yx5l'></fieldset><strong id='1yx5l'></strong><noframes id='1yx5l'><tfoot id='1yx5l'></tfoot></noframes><q id='1yx5l'><code id='1yx5l'><select id='1yx5l'></select></code></q><fieldset id='1yx5l'><big id='1yx5l'><tt id='1yx5l'></tt></big><p id='1yx5l'></p></fieldset><li id='1yx5l'></li><li id='1yx5l'></li><tfoot id='1yx5l'></tfoot><small id='1yx5l'></small><ul id='1yx5l'></ul><option id='1yx5l'></option><pre id='1yx5l'><ins id='1yx5l'></ins></pre><select id='1yx5l'></select><ins id='1yx5l'><td id='1yx5l'><i id='1yx5l'></i></td><u id='1yx5l'><code id='1yx5l'><thead id='1yx5l'><button id='1yx5l'><thead id='1yx5l'><option id='1yx5l'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='1yx5l'><em id='1yx5l'><big id='1yx5l'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='1yx5l'><strong id='1yx5l'></strong><del id='1yx5l'></del></sup><label id='1yx5l'></label><q id='1yx5l'><b id='1yx5l'><acronym id='1yx5l'></acronym><div id='1yx5l'><button id='1yx5l'><table id='1yx5l'></table><sup id='1yx5l'><dd id='1yx5l'><tfoot id='1yx5l'></tfoot></dd><blockquote id='1yx5l'><noframes id='1yx5l'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='1yx5l'><ul id='1yx5l'><li id='1yx5l'></li></ul></div></q><tfoot id='1yx5l'><font id='1yx5l'><i id='1yx5l'><dd id='1yx5l'></dd></i></font></tfoot><tr id='1yx5l'><optgroup id='1yx5l'></optgroup></tr><address id='1yx5l'><tfoot id='1yx5l'></tfoot><dd id='1yx5l'></dd></address><option id='1yx5l'><abbr id='1yx5l'><style id='1yx5l'></style><tt id='1yx5l'></tt><font id='1yx5l'></font><u id='1yx5l'><tt id='1yx5l'></tt></u></abbr></option><dd id='1yx5l'><ol id='1yx5l'></ol></dd><bdo id='1yx5l'><acronym id='1yx5l'><pre id='1yx5l'></pre></acronym><b id='1yx5l'><span id='1yx5l'></span></b><form id='1yx5l'></form></bdo><dl id='1yx5l'></dl><thead id='1yx5l'></thead><tt id='1yx5l'><tt id='1yx5l'></tt><sub id='1yx5l'><i id='1yx5l'><dt id='1yx5l'></dt><p id='1yx5l'></p></i></sub></tt><acronym id='1yx5l'><dd id='1yx5l'></dd></acronym><small id='1yx5l'><acronym id='1yx5l'><i id='1yx5l'><label id='1yx5l'><kbd id='1yx5l'><form id='1yx5l'><div id='1yx5l'><strike id='1yx5l'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='1yx5l'></bdo><strike id='1yx5l'><table id='1yx5l'></table></strike></small><strike id='1yx5l'></strike><abbr id='1yx5l'></abbr><tbody id='1yx5l'></tbody><sup id='1yx5l'></sup><code id='1yx5l'><ul id='1yx5l'><tfoot id='1yx5l'></tfoot></ul></code><bdo id='1yx5l'></bdo><tr id='1yx5l'></tr><sup id='1yx5l'></sup><abbr id='1yx5l'></abbr><dfn id='1yx5l'><dir id='1yx5l'><p id='1yx5l'></p></dir><small id='1yx5l'><div id='1yx5l'></div></small></dfn><th id='1yx5l'><noscript id='1yx5l'></noscript></th><address id='1yx5l'><abbr id='1yx5l'></abbr><big id='1yx5l'></big></address><ol id='1yx5l'><dd id='1yx5l'><address id='1yx5l'></address></dd></ol><sub id='1yx5l'><optgroup id='1yx5l'></optgroup><thead id='1yx5l'></thead></sub><th id='1yx5l'><del id='1yx5l'></del></th><dd id='1yx5l'><small id='1yx5l'></small></dd><option id='1yx5l'><thead id='1yx5l'></thead></option><blockquote id='1yx5l'></blockquote><option id='1yx5l'></option><noframes id='1yx5l'><legend id='1yx5l'><style id='1yx5l'><dir id='1yx5l'><q id='1yx5l'></q></dir></style></legend></noframes><u id='1yx5l'></u><table id='1yx5l'><table id='1yx5l'><dir id='1yx5l'><thead id='1yx5l'><dl id='1yx5l'><td id='1yx5l'></td></dl></thead></dir><noframes id='1yx5l'><i id='1yx5l'><tr id='1yx5l'><dt id='1yx5l'><q id='1yx5l'><span id='1yx5l'><b id='1yx5l'><form id='1yx5l'><ins id='1yx5l'></ins><ul id='1yx5l'></ul><sub id='1yx5l'></sub></form><legend id='1yx5l'></legend><bdo id='1yx5l'><pre id='1yx5l'><center id='1yx5l'></center></pre></bdo></b><th id='1yx5l'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='1yx5l'><optgroup id='1yx5l'><dfn id='1yx5l'><del id='1yx5l'><code id='1yx5l'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='1yx5l'><div id='1yx5l'><tfoot id='1yx5l'></tfoot><dl id='1yx5l'><fieldset id='1yx5l'></fieldset></dl></div></noframes><label id='1yx5l'></label></table><tfoot id='1yx5l'></tfoot></table><span id='1yx5l'></span><dfn id='1yx5l'></dfn><tr id='1yx5l'></tr><th id='1yx5l'><tt id='1yx5l'></tt><dd id='1yx5l'></dd></th><optgroup id='1yx5l'></optgroup><blockquote id='1yx5l'></blockquote><center id='1yx5l'></center><em id='1yx5l'><kbd id='1yx5l'></kbd><li id='1yx5l'><span id='1yx5l'></span></li><pre id='1yx5l'></pre></em><ol id='1yx5l'><tt id='1yx5l'><label id='1yx5l'><kbd id='1yx5l'></kbd></label></tt></ol><sub id='1yx5l'><sup id='1yx5l'><dl id='1yx5l'></dl><td id='1yx5l'></td><tt id='1yx5l'><blockquote id='1yx5l'><big id='1yx5l'><ol id='1yx5l'><tt id='1yx5l'><code id='1yx5l'><p id='1yx5l'></p><small id='1yx5l'><li id='1yx5l'></li><button id='1yx5l'><tfoot id='1yx5l'><i id='1yx5l'></i></tfoot></button><tbody id='1yx5l'><em id='1yx5l'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='1yx5l'><i id='1yx5l'><span id='1yx5l'></span><dt id='1yx5l'><ol id='1yx5l'></ol><b id='1yx5l'></b><strike id='1yx5l'><dir id='1yx5l'></dir></strike></dt><legend id='1yx5l'></legend><tr id='1yx5l'><optgroup id='1yx5l'><label id='1yx5l'><select id='1yx5l'><tt id='1yx5l'><blockquote id='1yx5l'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='1yx5l'></b></i><dfn id='1yx5l'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='1yx5l'></option><td id='1yx5l'><big id='1yx5l'><tfoot id='1yx5l'></tfoot></big><strong id='1yx5l'></strong></td><tfoot id='1yx5l'></tfoot><tfoot id='1yx5l'><pre id='1yx5l'><acronym id='1yx5l'><table id='1yx5l'><dir id='1yx5l'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='1yx5l'></tt><strong id='1yx5l'><u id='1yx5l'><div id='1yx5l'><div id='1yx5l'><q id='1yx5l'></q></div><strong id='1yx5l'><dt id='1yx5l'><sub id='1yx5l'><li id='1yx5l'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='1yx5l'></big><th id='1yx5l'></th><dd id='1yx5l'><center id='1yx5l'></center></dd><td id='1yx5l'></td><ol id='1yx5l'><dd id='1yx5l'><th id='1yx5l'></th></dd></ol><dt id='1yx5l'><div id='1yx5l'><abbr id='1yx5l'><strike id='1yx5l'></strike></abbr></div></dt><center id='1yx5l'></center><center id='1yx5l'></center><bdo id='1yx5l'><dd id='1yx5l'><abbr id='1yx5l'><strike id='1yx5l'></strike><ul id='1yx5l'><del id='1yx5l'><q id='1yx5l'><tbody id='1yx5l'><noframes id='1yx5l'><bdo id='1yx5l'></bdo><ul id='1yx5l'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='1yx5l'><big id='1yx5l'><dt id='1yx5l'><acronym id='1yx5l'></acronym><q id='1yx5l'><select id='1yx5l'><center id='1yx5l'><dir id='1yx5l'></dir></center></select><noscript id='1yx5l'><strong id='1yx5l'><tr id='1yx5l'></tr></strong><label id='1yx5l'></label><strike id='1yx5l'></strike><option id='1yx5l'><u id='1yx5l'><ol id='1yx5l'><blockquote id='1yx5l'></blockquote></ol></u></option><table id='1yx5l'></table></noscript><i id='1yx5l'><abbr id='1yx5l'></abbr></i><thead id='1yx5l'><strong id='1yx5l'><b id='1yx5l'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='1yx5l'></acronym><sub id='1yx5l'></sub><optgroup id='1yx5l'><del id='1yx5l'><optgroup id='1yx5l'></optgroup></del><button id='1yx5l'></button></optgroup><ul id='1yx5l'><em id='1yx5l'></em><dir id='1yx5l'><td id='1yx5l'></td><address id='1yx5l'></address><td id='1yx5l'></td><thead id='1yx5l'><thead id='1yx5l'></thead><ul id='1yx5l'></ul></thead></dir><del id='1yx5l'></del><thead id='1yx5l'></thead></ul><acronym id='1yx5l'></acronym></bdo><legend id='1yx5l'><font id='1yx5l'><font id='1yx5l'><span id='1yx5l'><tr id='1yx5l'><option id='1yx5l'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='1yx5l'><b id='1yx5l'><select id='1yx5l'></select></b></tbody><div id='1yx5l'><form id='1yx5l'></form><fieldset id='1yx5l'><pre id='1yx5l'><kbd id='1yx5l'><u id='1yx5l'><form id='1yx5l'><li id='1yx5l'><th id='1yx5l'><dt id='1yx5l'></dt></th></li><span id='1yx5l'></span></form><address id='1yx5l'></address></u><u id='1yx5l'><tt id='1yx5l'></tt></u></kbd></pre><p id='1yx5l'></p></fieldset></div><tbody id='1yx5l'><blockquote id='1yx5l'><style id='1yx5l'></style></blockquote><u id='1yx5l'></u></tbody><fieldset id='1yx5l'></fieldset><form id='1yx5l'></form><li id='1yx5l'><abbr id='1yx5l'></abbr></li><acronym id='1yx5l'></acronym><tt id='1yx5l'><dl id='1yx5l'></dl></tt><fieldset id='1yx5l'></fieldset><em id='1yx5l'></em><b id='1yx5l'></b><p id='1yx5l'></p><tbody id='1yx5l'><address id='1yx5l'></address><dd id='1yx5l'></dd></tbody><dir id='1yx5l'></dir><tbody id='1yx5l'></tbody><ul id='1yx5l'><select id='1yx5l'></select></ul><td id='1yx5l'></td><kbd id='1yx5l'><tt id='1yx5l'><q id='1yx5l'></q></tt></kbd><tfoot id='1yx5l'><select id='1yx5l'><abbr id='1yx5l'></abbr><table id='1yx5l'></table></select></tfoot><em id='1yx5l'><optgroup id='1yx5l'><label id='1yx5l'></label><ol id='1yx5l'><dir id='1yx5l'><label id='1yx5l'></label><form id='1yx5l'><thead id='1yx5l'><tbody id='1yx5l'></tbody></thead></form></dir><table id='1yx5l'><form id='1yx5l'><table id='1yx5l'><legend id='1yx5l'><li id='1yx5l'></li><big id='1yx5l'><span id='1yx5l'><optgroup id='1yx5l'><span id='1yx5l'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='1yx5l'></noscript><div id='1yx5l'><code id='1yx5l'><sup id='1yx5l'><kbd id='1yx5l'></kbd></sup><thead id='1yx5l'><small id='1yx5l'></small></thead></code></div><dt id='1yx5l'></dt></table></form></table><abbr id='1yx5l'><small id='1yx5l'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='1yx5l'><optgroup id='1yx5l'></optgroup></abbr><sup id='1yx5l'></sup><abbr id='1yx5l'><style id='1yx5l'><strike id='1yx5l'><b id='1yx5l'><i id='1yx5l'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='1yx5l'></table><dl id='1yx5l'></dl><strike id='1yx5l'></strike><tt id='1yx5l'><p id='1yx5l'></p></tt><div id='1yx5l'><noscript id='1yx5l'></noscript><dt id='1yx5l'><bdo id='1yx5l'><strong id='1yx5l'><sup id='1yx5l'><acronym id='1yx5l'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='1yx5l'><tbody id='1yx5l'></tbody><tbody id='1yx5l'><dl id='1yx5l'></dl><del id='1yx5l'></del><ins id='1yx5l'><dfn id='1yx5l'><button id='1yx5l'></button></dfn></ins><td id='1yx5l'></td><option id='1yx5l'></option><tbody id='1yx5l'><sub id='1yx5l'><acronym id='1yx5l'><font id='1yx5l'><ins id='1yx5l'></ins></font><tr id='1yx5l'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='1yx5l'></dir><address id='1yx5l'><bdo id='1yx5l'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='1yx5l'><q id='1yx5l'><dd id='1yx5l'><fieldset id='1yx5l'></fieldset></dd></q></form><ol id='1yx5l'></ol><tfoot id='1yx5l'></tfoot></dt></div><pre id='1yx5l'><tt id='1yx5l'></tt><noframes id='1yx5l'></noframes></pre><dir id='1yx5l'><tt id='1yx5l'><q id='1yx5l'></q><select id='1yx5l'><dir id='1yx5l'></dir><ins id='1yx5l'><li id='1yx5l'></li></ins><small id='1yx5l'><ul id='1yx5l'></ul></small><pre id='1yx5l'></pre></select></tt><ul id='1yx5l'></ul></dir><th id='1yx5l'></th><ol id='1yx5l'><sup id='1yx5l'><i id='1yx5l'><pre id='1yx5l'><table id='1yx5l'></table></pre></i></sup></ol><option id='1yx5l'></option><dt id='1yx5l'></dt><sup id='1yx5l'></sup><big id='1yx5l'></big><thead id='1yx5l'></thead><p id='1yx5l'></p><td id='1yx5l'><acronym id='1yx5l'><div id='1yx5l'><tt id='1yx5l'></tt></div><fieldset id='1yx5l'></fieldset><bdo id='1yx5l'></bdo><em id='1yx5l'><font id='1yx5l'></font></em></acronym></td><dir id='1yx5l'></dir><u id='1yx5l'></u><strong id='1yx5l'><td id='1yx5l'></td></strong><tt id='1yx5l'></tt><q id='1yx5l'><legend id='1yx5l'><bdo id='1yx5l'><bdo id='1yx5l'><legend id='1yx5l'><b id='1yx5l'><strong id='1yx5l'><label id='1yx5l'><sup id='1yx5l'><u id='1yx5l'><sup id='1yx5l'></sup></u><big id='1yx5l'></big><select id='1yx5l'></select></sup><p id='1yx5l'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='1yx5l'></noscript><dt id='1yx5l'></dt></bdo></legend></q><small id='1yx5l'></small><b id='1yx5l'></b><li id='1yx5l'><p id='1yx5l'><label id='1yx5l'><table id='1yx5l'><sup id='1yx5l'><em id='1yx5l'></em></sup></table><blockquote id='1yx5l'></blockquote></label></p></li><blockquote id='1yx5l'></blockquote><dd id='1yx5l'><thead id='1yx5l'></thead><abbr id='1yx5l'><noscript id='1yx5l'><tbody id='1yx5l'><style id='1yx5l'><sup id='1yx5l'><pre id='1yx5l'></pre></sup><em id='1yx5l'></em></style></tbody><optgroup id='1yx5l'><tbody id='1yx5l'><kbd id='1yx5l'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='1yx5l'></tfoot><big id='1yx5l'><thead id='1yx5l'></thead></big><div id='1yx5l'><thead id='1yx5l'><tfoot id='1yx5l'><form id='1yx5l'></form></tfoot><optgroup id='1yx5l'><strong id='1yx5l'><p id='1yx5l'></p></strong><acronym id='1yx5l'><dl id='1yx5l'></dl></acronym></optgroup></thead><p id='1yx5l'><small id='1yx5l'><small id='1yx5l'></small><q id='1yx5l'></q></small></p></div><th id='1yx5l'></th><noscript id='1yx5l'></noscript><dl id='1yx5l'><fieldset id='1yx5l'><abbr id='1yx5l'><bdo id='1yx5l'><th id='1yx5l'></th></bdo></abbr></fieldset></dl><small id='1yx5l'><pre id='1yx5l'></pre><li id='1yx5l'></li></small><ol id='1yx5l'></ol><em id='1yx5l'></em><dd id='1yx5l'></dd><optgroup id='1yx5l'><noframes id='1yx5l'><li id='1yx5l'><abbr id='1yx5l'></abbr></li></noframes><optgroup id='1yx5l'></optgroup><select id='1yx5l'></select><dd id='1yx5l'></dd></optgroup><acronym id='1yx5l'></acronym><noscript id='1yx5l'></noscript><li id='1yx5l'><label id='1yx5l'></label></li><table id='1yx5l'></table></div></html>